Cover image for Sistem agihan kerja pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur; Pertukaran kegunaan tanah dan aktiviti dalam ruang kediaman : kajian kes : kawasan perumahan Chain Ferry; Sistem Maklumat Unit Pemasaran 2 Seksyen Industri Kecil dan Sederhana Bahagian Perindustrian Kemanterian Perdagangan dan Perindustrian (Jilid 2); Proses kelulusan perancangan mendirikan bangunan kawasan perindustrian : kajian kes : perindustrian Semambu, Kuantan; Sistem maklumat Zoo Negara; Masalah-masalah fizikal gerai makan Selesa Rahmat; Kajian sistem maklumat sekolah menengah : kakitangan dan pelajar; Kajian keperluan balairaya : kes kajian : Kampung Parit Jawa, Jalan Kayu Ara Pasung Pontian, Johor; Peranan sungai sebagai kawasan rekreasi di pusat Bandar Melaka; Kajian tempat letak kereta Jalan Wong Ah Fook; Industri haram di Petaling Jaya Selatan
Title:
Sistem agihan kerja pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur; Pertukaran kegunaan tanah dan aktiviti dalam ruang kediaman : kajian kes : kawasan perumahan Chain Ferry; Sistem Maklumat Unit Pemasaran 2 Seksyen Industri Kecil dan Sederhana Bahagian Perindustrian Kemanterian Perdagangan dan Perindustrian (Jilid 2); Proses kelulusan perancangan mendirikan bangunan kawasan perindustrian : kajian kes : perindustrian Semambu, Kuantan; Sistem maklumat Zoo Negara; Masalah-masalah fizikal gerai makan Selesa Rahmat; Kajian sistem maklumat sekolah menengah : kakitangan dan pelajar; Kajian keperluan balairaya : kes kajian : Kampung Parit Jawa, Jalan Kayu Ara Pasung Pontian, Johor; Peranan sungai sebagai kawasan rekreasi di pusat Bandar Melaka; Kajian tempat letak kereta Jalan Wong Ah Fook; Industri haram di Petaling Jaya Selatan
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1991
Physical Description:
1 reel positive; 35mm
General Note:
11 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kajian tempat letak kereta Jalan Wong Ah Fook

Pertukaran kegunaan tanah dan aktiviti dalam ruang kediaman : kajian kes : kawasan perumahan Chain Ferry

Sistem Maklumat Unit Pemasaran 2 Seksyen Industri Kecil dan Sederhana Bahagian Perindustrian Kementerian Perdagangan dan Perindustrian (Jilid 2)

Kajian keperluan balairaya : kes kajian : Kampung Parit Jawa, Jalan Kayu Ara Pasung Pontian, Johor

Sistem maklumat Zoo Negara

Proses kelulusan perancangan mendirikan bangunan kawasan perindustrian : kajian kes : perindustrian Semambu, Kuantan

Masalah-masalah fizikal gerai makan Selasa Rahmat

Industri haram di Petaling Jaya Selatan

Kajian sistem maklumat sekolah menengah : kakitangan dan pelajar

Peranan sungai sebagai kawasan rekreasi di pusat Bandar Melaka
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992

Kertas projek (Diploma Lepas Ijazah Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002197022 MFL 7806 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order