Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan
Title:
Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
11 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pendedahan awal kekongruenan linear

Sistem istilah matematik bermastautin diingatan komputer

Pola-pola nombor

Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima

Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear

Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II

Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan pengggunannya

Matematik dalam tamadun Islam

Pusat sumber matematik sekolah menengah

Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002522773 MFL 7867 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page