Cover image for Penggunaan autocad untuk computer-aided artwork generation
Title:
Penggunaan autocad untuk computer-aided artwork generation
Personal Author:
Publication Information:
1991
General Note:
Peminjaman dalam bentuk mikrofilem sahaja : MFL 7387 ra

Dilampiri oleh 2 disket : DSK 295 ra
Abstract:
Photochemical Machining (Pemesinan Fotokimia) atau PCM, di mana langkah yang pertama ialah melakukan beberapa ubahsuaian terhadap artwork komponen yang diperbesarkan. Ciri-ciri yang perlu ditambah dan diubahsuai ialah menambah basi punar, mengubahsuai sudut, menambah jalur punar, tab dan tanda pengenalan. Pada masakini, setiap langkah untuk menyediakan artwork tersebut dilakukan secara insani seperti pengiraan dimensa artwork setelah mengambilkira ciri-ciri yang perlu ditambah dan proses menggores yang dilakukan di atas coordinatograph. Ini memerlukan bannyak masa dan tenaga. Sistem CAD dihubungkan kepada alat plot persis dapat mempercepatkan proses penyediaan artwork. Di dalam kajian ini sistem CAD yang menggunakan perisian AutoCAD telah dilanggani dengan menggunakan bhasa aturcara bina-dalamnya, AutoLISP. Aturcara yang direkabentuk tersebut membolehkan setiap langkah yang terlibat dalam mengubahsuai/menambah ciri-ciri spesifik berkenaan dapat dilaksanakan dengan mudah. Cadangan untuk memperbaiki aturcara juga telah dikenalpasti.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1991

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001344278 TS155.6 .H44 1991 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order