Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka; Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian  kes : pusat Bandar Kota Bharu; Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai; Kriteria-kriteria asas  pemilihan lokasi pembangunan kondominium; Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa maju Seksyen 1; Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : batu Feringgi, Pulau Pinang; Ciri-ciri pengekalan dan pemeliharaan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar; Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : kawasan perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang, Darul Makmur
Title:
Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka; Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian kes : pusat Bandar Kota Bharu; Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai; Kriteria-kriteria asas pemilihan lokasi pembangunan kondominium; Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru; Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa maju Seksyen 1; Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : batu Feringgi, Pulau Pinang; Ciri-ciri pengekalan dan pemeliharaan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar; Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : kawasan perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang, Darul Makmur
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1993
Physical Description:
1 reel : positif; 35mm
General Note:
9 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Sejarah perkembangan bandar Georgetown : selepas merdeka

Kajian perletakan terminal teksi dalam pusat bandar : kajian kes : Pusat Bandar Kota Bharu

Kriteria-kriteria pemilihan lokasi tapak bagi penjaja dan gerai

Kriteria-kriteria asas pemilihan lokasi pembangunan kondominium

Pandangan pengguna terhadap mutu perkhidmatan bas berhenti-henti di Johor Bahru : kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru

Penilaian susunatur perumahan pangsapuri kos rendah dari segi fizikal : kajian kes Bandar Baru Wangsa Maju Seksyen 1

Kriteria-kriteria perletakan hotel tepi pantai : kajian kes : Batu Feringgi, Pulau Pinang

Ciri-ciri pengekalan dan pemilihan rekabentuk bandar bangunan-bangunan bersejarah di Bandar Alor Setar

Kajian kesan pembangunan industri terhadap gunatanah sekitar : kajian kes : Kawasan Perindustrian Tiga Segi Ketari, Bentung Pahang Darul Makmur
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000002357832 MFL 7908 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page