Cover image for Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah)
Title:
Peranan jurukur tanah dalam menyelesaikan masalah harta pusaka (tanah)
Personal Author:
Publication Information:
Sekudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1990
General Note:
Juga terdapat dalam bentuk mikrofilem : MFL 6869 ra
Abstract:
Islam adalah satu cara hidup yang sempurna dan merangkumi segenap aspek kehidupan, dari sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada persoalan yang besar iaitu alam sejagat. Oleh itu setiap kehidupan manusia tidak ada yang terlepas dari syariat Allah S.W.T. Kertas teknikal ini adalah berjudul 'Peranan Jurukur Tanah dalam Menyelesaikan Masalah Harta Pusaka (Tanah). Ciri-ciri utama dalam penyediaan sistem pembahagian harta pusaka adalah menentukan waris-waris yang berhak, bahagian yang diperolehi, jumlah harta yang akan dibahagikan dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati. Dalam Kertas teknikal, Penulis cuba mengenalpasti beberapa masalah yang terlibat dalam pembahagian Tanah Pusaka yang mengakibatkan pecahan tanah tak ekonomik dan melihat peranan Jurukur Tanah menyelesaikan masalah yang timbul. Semoga-moga kertas teknikal ini menjadi panduan kepada Masyarakat Malaysia Amnya, masyarakat melayu (Islam) khasnya berkenaan dasar pembahagian tanah pusaka.
DSP_DISSERTATION:
Kertas Tajuk Khas (Sarjana Muda Ukur Tanah)--Universiti Teknologi Malaysia, 1990

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
PRZS3000002674 HD1265.M3 T35 1990 raf Closed Access Thesis UTM Project Paper (Closed Access)
Searching...

On Order