Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah
Title:
Kajian rekabentuk mesin penggebu aiskrim; Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan; Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah menengah daerah Johor Bahru; Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik; Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah
Publication Information:
Skudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel; positif: 35mm
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Kesedaran penjimatan air di kalangan murid-murid sekolah menengah dalam daerah Johor Bahru : satu tinjauan

Satu tinjauan permasalahan penggunaan bahan bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru

Perisian pengajaran berbantukan komputer bertajuk daya ricih dan momen lentur dalam mata pelajaran kajidaya bahan dan struktur bagi kursus kejuruteraan awam di Politeknik

Satu tinjauan terhadap pelaksanaan matapelajaran kemahiran hidup di daerah Kuala Muda, Kedah
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004123372 MFL 8581 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page