Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro
Title:
Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro
Physical Description:
1 reel; 35 mm
General Note:
8 judul dalam mikrofilem
Added Title:
Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajar fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun

Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan

Merekebentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC

Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat di sekolah-sekolah sekitar bandar Seremban

Design of a fast assault craft

Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot

Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro
DSP_DISSERTATION:
Kertas Projek (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001311632 MFL 2428-2435 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page