Skip to:Content
|
Bottom
Cover image for Analisis terhadap skim cadangan pekerja : kajian kes di Syarikat SGS-Thomson Microelectronics Sdn Bhd; Keberkesanan pemindahan teknologi di kalangan vendor Proton melalui program pemadanan; Kajian ke atas penggunaan sistem infolan di Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM Skudai; Proses inovasi dan penglibatan agensi-agensi kerajaan dalam menjayakannya : satu kajian kes di Noval Controls Sdn Bhd; Penggunaan teknologi di sektor pembuatan : kajian ke atas Syarikat Mitsubishi Electric Malaysia Sdn Bhd; Kajian terhadap penerimaan kaedah penilaian prestasi sistem saraan baru : kajian kes ke atas kakitangan kumpulan (A,B,C dan D) di Universiti Teknologi Malaysia
Title:
Analisis terhadap skim cadangan pekerja : kajian kes di Syarikat SGS-Thomson Microelectronics Sdn Bhd; Keberkesanan pemindahan teknologi di kalangan vendor Proton melalui program pemadanan; Kajian ke atas penggunaan sistem infolan di Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM Skudai; Proses inovasi dan penglibatan agensi-agensi kerajaan dalam menjayakannya : satu kajian kes di Noval Controls Sdn Bhd; Penggunaan teknologi di sektor pembuatan : kajian ke atas Syarikat Mitsubishi Electric Malaysia Sdn Bhd; Kajian terhadap penerimaan kaedah penilaian prestasi sistem saraan baru : kajian kes ke atas kakitangan kumpulan (A,B,C dan D) di Universiti Teknologi Malaysia
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1995
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Keberkesanan pemindahan teknologi di kalangan vendor Proton melalui program pemadanan

Kajian ke atas penggunaan sistem infolan di Perpustakaan Sultanah Zanariah UTM Skudai

Proses inovasi dan penglibatan agensi-agensi kerajaan dalam menjayakannya : satu kajian kes di Noval Controls Sdn Bhd

Penggunaan teknologi di sektor pembuatan : kajian ke atas Syarikat Mitsubishi Electric Malaysia Sdn Bhd

Kajian terhadap penerimaan kaedah penilaian prestasi sistem saraan baru : kajian kes ke atas kakitangan kumpulan (A,B,C dan D) di Universiti Teknologi Malaysia
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000003527425 MFL 8530 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order

Go to:Top of Page