Cover image for Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor; Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia; Masalah isu perundangan dalam perubahan; Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit "ready mix" untuk bangunan di Johor Bharu; Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah; Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru
Title:
Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor; Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia; Masalah isu perundangan dalam perubahan; Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit "ready mix" untuk bangunan di Johor Bharu; Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah; Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru
Publication Information:
Sekudai : UTM, 1996
Physical Description:
1 reel : positif ; 35 mm
General Note:
6 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia

Masalah isu perundangan dalam perubahan

Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit "ready mix" untuk bangunan di Johor Bharu

Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah

Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru
DSP_DISSERTATION:
Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004123356 MFL 8543 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order