Cover image for Prototaip pembuatan bersepadu komputer bagi makmal komputeran industri, FSKSM ... [et al.]
Title:
Prototaip pembuatan bersepadu komputer bagi makmal komputeran industri, FSKSM ... [et al.]
Personal Author:
Publication Information:
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia, 1997
General Note:
5 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Sistem maklumat teknologi kumpulan :$bpengkelasan dan pengkodan komponen mesin

Sistem penjadualan mesin pengeluaran di Alpha Industries Sdn Bhd Johor Bahru

Sistem analisis data masa hayat

Pembangunan sistem perancangan keperluan bahan (MRP) di Hasu Industries Sdn Bhd

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000004251447 MFL 9108 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order