Cover image for Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi;Pengurusan pembinaan II; Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang kelapa sawit (POFA); Pengurusan pembinaan I; Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia;Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan; Kajian pelan induk pembetungan dan rawatan air sisa berpusat di Johor Bahru; Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia
Title:
Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi;Pengurusan pembinaan II; Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang kelapa sawit (POFA); Pengurusan pembinaan I; Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia;Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan; Kajian pelan induk pembetungan dan rawatan air sisa berpusat di Johor Bahru; Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia
Physical Description:
1 reel: 5
General Note:
8 judul dalam 1 mikrofilem
Added Title:
Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi

Pengurusan pembinaan II

Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang sawit (POFA)

Pengurusan pembinaan I

Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia Skudai,Johor

Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan

Kajian pelan induk pembentungan dan rawatan airsisa berpusat di Johor Bahru

Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia

Available:*

Library
Item Barcode
Call Number
Material Type
Item Category 1
Status
Searching...
30000001157514 MFL 7453 ra Non Circulating Microfilm Microfilm
Searching...

On Order