Limit Search Results
Language
Format
Subject
11 Results Found Subscribe to search results
00000000000MAIN
Print
5. 
Cover image for Hubungkait di antara pencapaian matematik dengan matapelajaran elektrik bagi mahasiswa tahun tiga sesi 1991; Faktor yang mempengaruhi pelajar sekolah menengah akademik tidak memasuki sekolah menengah vokasional satu tinjauan di tiga buah sekolah menengah di daerah K Pilah/Jempol, N Sembilan D. Khusus; Faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar kejuruteraan elektrik di Politeknik Kota Bharu, Kelantan : satu tinjauan; Mengkaji masalah pembelajaran pelajar terhadap matapelajaran teori teknologi elektrik di Sekolah Menengah Vokasional Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan; Kajian mengenai perbandingan prestasi pelajar lulusan SPVM dengan SPM dalam jurusan kejuruteraan jentera di politeknik Ungku Omar; Meninjau kesesuaian kandungan kurikulum MLVK kursus elektronik berbanding dengan keperluannya diindustri; "Banting 1" jentera meleraikan buah padi dari tangkai dan hampasnya; Tahap literasi komputer di kalangan pelajar Tingkatan 4 kursus elektrik di Sekolah Menengah Vokasional :satu tinjauan di Negeri Selangor Darul Ehsan dan Wilayah Persekutuan; Mengenalpasti keperluan asas kemahiran guru dalam pengajaran amali elektrik dan elektronik di sekolah menengah vokasional negeri Johor dan Melaka; Perbandingan sikap pelajar vokasional bandar dan diluar bandar terhadap pengajian di institusi pengajian tinggi; Tinjauan mengenai penghayatan nilai intrinsik kemanusiaan dikalangan pelajar Sekolah Menangah Vokasional Kluang Johor; Pengaruh guru terhadap pencapaian matapelajaran matematik di tiga buah Sekolah Menengah Vokasional Pulau Pinang; Sikap guru terhadap profesion pengurusan : satu tinjauan di sekolah Menengah Vokasional Negeri Melaka
9. 
Cover image for Pengaruh matematik terhadap pencapaian matapelajaran teori teknologi elektronik di sekolah menengah vokasional Lembah Klang : satu tinjauan; Keberkesanan pelaksanaan kelab komputer di Politeknik Ungku Omar, Ipoh; Satu tinjauan punca-punca kelemahan pelajar kursus elektronik di sekolah menengah vokasional negeri Kelantan; Penglibatan guru ketukangan terhadap penggunaan ABM di SMV Negeri Kelantan; Keberkesanan matapelajaran elektronik lulusan sekolah menengah vokasional terhadap melahirkan tenaga kerja dibidang perindustrian : suatu tinjauan; Sikap terhadap pembelajaran matematik di sebuah sekolah rendah jenis kebangsaan Cina (SRJKC) di Johor Bahru : satu tinjauan; Satu kajian untuk membentuk garis panduan penyenggaraan peralatan elektronik bagi sekolah menengah vokasional di zon selatan semenanjung Malaysia; Satu tinjauan pandangan pelajar terhadap buku bengkel kursus elektronik (BBKE) di sekolah menengah vokasional di Negeri Kelantan; Tinjauan mengenalpasti keberkesanan literasi komputer di politeknik Unkgu Omar; Penggunaan alat bantu mengajar dalam proses pembelajaran matematik moden di sekolah menengah vokasional Alor Gajah Melaka : satu tinjauan; Keberkesanan kelas tuisyen terhadap pencapaian akademik menurut pandangan pelajar : satu tinjauan di dua buah sekolah menengah vokasional; Kajian keberkesanan bahan pengajaran yang digunakan oleh di sekolah menengah vokasional Melaka Tengah; Penggunaan alat bantu mengajar dalam teknologi elektrik di sekolah menengah vokasional : satu tinjauan; Tinjauan aplikasi alat bantu mengajar di sekolah menengah vokasional : tumpuan kepada pengajaran teknologi elektronik