Limit Search Results
Language
Format
Subject
11 Results Found Subscribe to search results
00000000000MAIN
Print
8. 
Cover image for Hubungkait di antara pencapaian matematik dengan matapelajaran elektrik bagi mahasiswa tahun tiga sesi 1991; Faktor yang mempengaruhi pelajar sekolah menengah akademik tidak memasuki sekolah menengah vokasional satu tinjauan di tiga buah sekolah menengah di daerah K Pilah/Jempol, N Sembilan D. Khusus; Faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar kejuruteraan elektrik di Politeknik Kota Bharu, Kelantan : satu tinjauan; Mengkaji masalah pembelajaran pelajar terhadap matapelajaran teori teknologi elektrik di Sekolah Menengah Vokasional Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan; Kajian mengenai perbandingan prestasi pelajar lulusan SPVM dengan SPM dalam jurusan kejuruteraan jentera di politeknik Ungku Omar; Meninjau kesesuaian kandungan kurikulum MLVK kursus elektronik berbanding dengan keperluannya diindustri; "Banting 1" jentera meleraikan buah padi dari tangkai dan hampasnya; Tahap literasi komputer di kalangan pelajar Tingkatan 4 kursus elektrik di Sekolah Menengah Vokasional :satu tinjauan di Negeri Selangor Darul Ehsan dan Wilayah Persekutuan; Mengenalpasti keperluan asas kemahiran guru dalam pengajaran amali elektrik dan elektronik di sekolah menengah vokasional negeri Johor dan Melaka; Perbandingan sikap pelajar vokasional bandar dan diluar bandar terhadap pengajian di institusi pengajian tinggi; Tinjauan mengenai penghayatan nilai intrinsik kemanusiaan dikalangan pelajar Sekolah Menangah Vokasional Kluang Johor; Pengaruh guru terhadap pencapaian matapelajaran matematik di tiga buah Sekolah Menengah Vokasional Pulau Pinang; Sikap guru terhadap profesion pengurusan : satu tinjauan di sekolah Menengah Vokasional Negeri Melaka