Limit Search Results
Language
Format
Subject
5 Results Found Subscribe to search results
00000MAIN
Print
4. 
Cover image for Hubungkait di antara pencapaian matematik dengan matapelajaran elektrik bagi mahasiswa tahun tiga sesi 1991; Faktor yang mempengaruhi pelajar sekolah menengah akademik tidak memasuki sekolah menengah vokasional satu tinjauan di tiga buah sekolah menengah di daerah K Pilah/Jempol, N Sembilan D. Khusus; Faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar kejuruteraan elektrik di Politeknik Kota Bharu, Kelantan : satu tinjauan; Mengkaji masalah pembelajaran pelajar terhadap matapelajaran teori teknologi elektrik di Sekolah Menengah Vokasional Negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan; Kajian mengenai perbandingan prestasi pelajar lulusan SPVM dengan SPM dalam jurusan kejuruteraan jentera di politeknik Ungku Omar; Meninjau kesesuaian kandungan kurikulum MLVK kursus elektronik berbanding dengan keperluannya diindustri; "Banting 1" jentera meleraikan buah padi dari tangkai dan hampasnya; Tahap literasi komputer di kalangan pelajar Tingkatan 4 kursus elektrik di Sekolah Menengah Vokasional :satu tinjauan di Negeri Selangor Darul Ehsan dan Wilayah Persekutuan; Mengenalpasti keperluan asas kemahiran guru dalam pengajaran amali elektrik dan elektronik di sekolah menengah vokasional negeri Johor dan Melaka; Perbandingan sikap pelajar vokasional bandar dan diluar bandar terhadap pengajian di institusi pengajian tinggi; Tinjauan mengenai penghayatan nilai intrinsik kemanusiaan dikalangan pelajar Sekolah Menangah Vokasional Kluang Johor; Pengaruh guru terhadap pencapaian matapelajaran matematik di tiga buah Sekolah Menengah Vokasional Pulau Pinang; Sikap guru terhadap profesion pengurusan : satu tinjauan di sekolah Menengah Vokasional Negeri Melaka