Search Results for - Narrowed by: Fakulti Alam Bina - City planning -- Malaysia -- Kuala Lumpur SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Fakulti$002bAlam$002bBina$002509Fakulti$002bAlam$002bBina$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509City$002bplanning$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKuala$002bLumpur$002509City$002bplanning$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKuala$002bLumpur$0026ps$003d300? 2020-07-11T22:18:20Z KLIA transit sebagai mod pengangkutan yang menghubungkan antara Bandar Tasik Selatan dan KL Sentral ent://SD_ILS/0/SD_ILS:777564 2020-07-11T22:18:20Z 2020-07-11T22:18:20Z by&#160;Mohd. Raimi Md. Rahin<br/>Author&#160;Mohd. Raimi Md. Rahin,&#160;Muhammad Zaly Shah Muhammad Hussein,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT166 M73 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Kajian terhadap penggunaan nisbah plot dalam kawalan pembangunan bandar, Jalan Ampang, Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:399618 2020-07-11T22:18:20Z 2020-07-11T22:18:20Z by&#160;Siti Fatimah Ilani Bilyamin<br/>Author&#160;Siti Fatimah Ilani Bilyamin,&#160;Abd. Rahim Md. Yunus,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT165.5 S59 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda (Perancangan Bandar dan Wilayah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> The use of walkable street in the area around Masjid India, Kuala Lumpur, Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:590501 2020-07-11T22:18:20Z 2020-07-11T22:18:20Z by&#160;Khairi Mohamed Al Bashir<br/>Author&#160;Khairi Mohamed Al Bashir,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 017340 ra<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Thesis (Sarjana Sains (Rekabentuk Bandar)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2008<br/> Garispanduan perancangan dan senibina untuk kelulusan perancangan kawasan perdagangan - pengekalan : kajian kes zon tengah, pusat bandar, Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:822711 2020-07-11T22:18:20Z 2020-07-11T22:18:20Z by&#160;Chin, Foong Lin<br/>Author&#160;Chin, Foong Lin,&#160;Kamaruddin Mohd Nor, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT169.M32 K8262 1988 raf<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Project Paper (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Pembangunan semula Kampong Bharu dari persepsi penduduk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:772491 2020-07-11T22:18:20Z 2020-07-11T22:18:20Z by&#160;Mohd. Syazwan Basir, author<br/>Author&#160;Mohd. Syazwan Basir, author,&#160;Abdul Rahim Md. Yunus, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT384.M3 M79 2011 raf<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/>