Search Results for - Narrowed by: Non Circulating Microfilm - Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ANCIRC_MFL$002509Non$002bCirculating$002bMicrofilm$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Fakulti$002bPengurusan$002bdan$002bPembangunan$002bSumber$002bManusia$002509Fakulti$002bPengurusan$002bdan$002bPembangunan$002bSumber$002bManusia$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-08-08T06:53:59Z Mengenalpasti tahap kemahiran generik di kalangan pelajar : satu kajian kes pelajar tahun akhir SPKAL di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784543 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Albert Ansikit<br/>Author&#160;Albert Ansikit,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014585 ra<br/>Publication Date&#160;2008<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Persepsi pekerja perusahaan kecil dan sederhana (PKS) terhadap keberkesanan latihan : satu kajian di PKS sekitar Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783940 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(783940.1)<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Mengkaji hubungan antara faktor-faktor ergonomik dengan Musculosceletal Disorders (MSDs) : satu kajian di Khind Mistral Industries Sdn.Bhd., Sekinchan, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783888 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(783888.1)<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Tahap penerimaan sistem teknologi Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA) di kalangan staff badan berkanun di KEJORA, Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783919 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(783919.1)<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Sistem penilaian prestasi : kajian kes di Universiti Malaysia Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784556 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Anisah Adullah<br/>Author&#160;Anisah Adullah,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014178 ra c.1<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Tahap penerimaan penggunaan teknologi Spray Dryer dalam penyelidikan produk bioteknologi : kajian kes di Chemical Engineering Pilot Plat (CEPP), Universiti Teknologi Malaysia, Skudai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784862 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(784862.1) 1<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> An analysis on benefits of ISO 14001 and enviromental performance in Foamline Industries Sdn. Bhd. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783942 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(783942.1)<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Gangguan seksual dan tekanan : satu kajian di Dawama Sdn. Bhd. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783953 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(783953.1)<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Keberkesanan program latihan dalam meningkatkan tahap mutu kerja : satu kajian kes di White Horse Ceramic Industries Sdn. Bhd. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784544 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Abdul Aziz Yakob<br/>Author&#160;Abdul Aziz Yakob,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014580 ra<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Kajian kes pengurusan pembelian bekalan barangan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784907 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(784907.1) 1<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Consumer complaint behaviour towards telecommunication services ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784910 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Author&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(784910.1) 1<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Faktor yang mempengaruhi tabiat pembelian pengguna di pasaraya The Store ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14058 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Mohd. Ellyme Othman<br/>Author&#160;Mohd. Ellyme Othman,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13298 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Pelaksanaan e-pembelajaran : satu kajian kes di Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14059 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Ang Kong Yew<br/>Author&#160;Ang Kong Yew,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 013300 ra<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Causes and effects of delays in Aceh construction industry ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783442 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Ibnu Abbas Majid<br/>Author&#160;Ibnu Abbas Majid,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014355 ra<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Pembinaan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Faktor-faktor pemindahan latihan teknologi maklumat dan hubungannya dengan kemahiran teknologi maklumat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:783721 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Anizan Abd. Latif<br/>Author&#160;Anizan Abd. Latif,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014657 ra<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Computer aided facilities management in the tender processing ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784090 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Azmi Ali<br/>Author&#160;Azmi Ali,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014405 ra<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Portal pengguna berpandukan konsep CRM : kajian kes : Bahagian Penguatkuasa KPDN &amp; HEP, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784819 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Ham, Kau Fei<br/>Author&#160;Ham, Kau Fei,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 14353 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Sarjana Sains (Teknologi Maklumat - Pengurusan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Mengukur tahap penerimaan pekerja terhadap perlaksanaan sistem kualiti (ISO 9002) di Cement Industries of Malaysia Berhad ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14191 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Khatarina Zainol<br/>Author&#160;Khatarina Zainol,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13293 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Human resource training management system ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784053 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Fa'iza Hilmi Aziz<br/>Author&#160;Fa'iza Hilmi Aziz,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 014402 ra<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Thesis (Sarjana Sains (Teknologi Maklumat - Pengurusan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Hostel management for foreign workers : problems in non-purpose built building ent://SD_ILS/0/SD_ILS:784769 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Chong, Voon Ping<br/>Author&#160;Chong, Voon Ping,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 14359 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Thesis (Sarjana Sains (Pengurusan Fasiliti) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Hubungan motivasi dengan kepuasan kerja : kajian kes di Taman Sultan Badlishah Superstore Sdn. Bhd, Alor Setar, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13787 2020-08-08T06:53:59Z 2020-08-08T06:53:59Z by&#160;Khairiah Hamid<br/>Author&#160;Khairiah Hamid,&#160;Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12097 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia/ATMA, 2001<br/>