Search Results for - Narrowed by: Non Circulating Microfilm - Ismail Ahmad SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ANCIRC_MFL$002509Non$002bCirculating$002bMicrofilm$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Ismail$002bAhmad$002509Ismail$002bAhmad$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-08-07T01:47:49Z Penilaian terhadap keberkesanan penggunaan tong sampah berpusat di taman-taman perumahan di Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21705 2020-08-07T01:47:49Z 2020-08-07T01:47:49Z by&#160;Ismail Ahmad<br/>Author&#160;Ismail Ahmad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12559<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Satu tinjauan mengenai kategori-kategori masalah di kalangan pelajar-pelajar sekolah-sekolah menengah daerah Johor Bahru, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16622 2020-08-07T01:47:49Z 2020-08-07T01:47:49Z by&#160;Ismail Ahmad<br/>Author&#160;Ismail Ahmad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10225<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Analisa kos pengangkutan kontena melalui laut (Bhg. 1); Analisa kos pengangkutan kontena laut (bahagian II); Pembangunan satu sistem prototaip untuk penjadualan projek secara automatik; Dilema penggunaan konkrit dalam pembinaan di Malaysia; Pengurusan kontrak projek pembinaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15198 2020-08-07T01:47:49Z 2020-08-07T01:47:49Z by&#160;Bahauddin Ahmed<br/>Author&#160;Bahauddin Ahmed,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Lee, Wei Harng,&#160;Nahar Bodin,&#160;Wong, Wei Kuean<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8284 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1992<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1992<br/> Kajian endapan di lembangan Hulu Sungai Kelang; Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165128 2020-08-07T01:47:49Z 2020-08-07T01:47:49Z by&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.<br/>Author&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.,&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 2509-2516 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai; Simenfero sebagai bahan binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15366 2020-08-07T01:47:49Z 2020-08-07T01:47:49Z by&#160;Haron Othman<br/>Author&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Ismail Sakrani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;TC812 H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>