Search Results for - Narrowed by: Algebra - Abdullah Ismail SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Algebra$002509Algebra$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Abdullah$002bIsmail$002509Abdullah$002bIsmail$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-07-02T10:25:06Z Pendedahan awal kekongruenan linear ent://SD_ILS/0/SD_ILS:164041 2020-07-02T10:25:06Z 2020-07-02T10:25:06Z by&#160;Abdullah Ismail<br/>Author&#160;Abdullah Ismail<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA242 A24 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan)-Universiti Teknologi, 1993<br/> Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14431 2020-07-02T10:25:06Z 2020-07-02T10:25:06Z by&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim<br/>Author&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim,&#160;Abdullah Ismail,&#160;Heng, Ai Looi,&#160;Kharshiah Khalid,&#160;Mohd. Ali Abd. Hamid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7867 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>