Search Results for - Narrowed by: Algebra - Visual Materials SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Algebra$002509Algebra$0026qf$003dFORMAT$002509Format$002509VISUAL$002509Visual$002bMaterials$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-07-09T21:21:00Z Satu sorotan berkenaan n! dan nombor e ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7058 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Anuar Che Daud<br/>Author&#160;Anuar Che Daud<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13072<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Analisis kesilapan yang dilakukan oleh pelajar tingkatan 4 dalam menyelesaikan masalah berkaitan ungkapan algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16457 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Rosli Dahlan<br/>Author&#160;Rosli Dahlan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10455<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Satu tinjauan tentang kefahaman konsep ungkapan algebra pelajar tingkatan dua dan pola kesilapan yang dilakukan di Sekolah Menengah Daerah Pasir Mas, Kelantan ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13852 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Saripah Latifah Syed Jaapar<br/>Author&#160;Saripah Latifah Syed Jaapar<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10196<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Fungsi aritmetik dalam teori nombor dan perbandingannya dengan fungsi Al-Jabar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16602 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Author&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10141<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik/Komputer)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Kebolehan murid-murid tahun lima menyelesaikan masalah operasi serentak darab dan bahagi dalam unit perpuluhan ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13591 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Nermala Devi Paoady<br/>Author&#160;Nermala Devi Paoady,&#160;Razib Dollah,&#160;Roslan Abdul Samat,&#160;Sim, Ngo Huang,&#160;Sor, Siew Leng<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9708<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Meninjau tahap-tahap penguasaan konsep bagi tajuk ungkapan algebra [microfilm] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15643 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Jeniah Abu Naim<br/>Author&#160;Jeniah Abu Naim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9941<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14540 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Ghazali Ramli<br/>Author&#160;Ghazali Ramli,&#160;Jimaain Safar,&#160;Lee, Hong Seng,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Megat Hashirat Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8048 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14431 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim<br/>Author&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim,&#160;Abdullah Ismail,&#160;Heng, Ai Looi,&#160;Kharshiah Khalid,&#160;Mohd. Ali Abd. Hamid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7867 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Pendidikan matematik untuk para jurutera; Matematik sebagai sumber ketakutan, pendapatan dan hiburan; Cadangan cara mengajar beberapa konsep dalam algebra asas; Sumbangan Al-Biruni dalam matematik; Program pemulihan matematik di sekolah rendah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15746 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;Chok, Loo Sze<br/>Author&#160;Chok, Loo Sze,&#160;Erwani Suaib,&#160;Hafizah Abdul Manan,&#160;Normadiah Awang,&#160;Umi Kalsom Mohd. Yusof<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8426 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993&#160;Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Algebra as a means of undestanding mathematics ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15523 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z by&#160;MacLane, Saunders<br/>Author&#160;MacLane, Saunders<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;KVD 2194<br/>Publisher&#160;American Mathematical Society,<br/>Publication Date&#160;1991<br/>ISBN&#160;9780821880579<br/> Journal of pure and applied algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20533 2020-07-09T21:21:00Z 2020-07-09T21:21:00Z Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 653<br/>Publisher&#160;North-Holland,<br/>Publication Date&#160;1979&#160;1978&#160;1977&#160;1976&#160;1975<br/>