Search Results for - Narrowed by: Algebra - Number theory SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Algebra$002509Algebra$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Number$002btheory$002509Number$002btheory$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-07-06T18:46:21Z Algebra and number theory : an integrated approach ent://SD_ILS/0/SD_ILS:764805 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Dixon, Martyn R. (Martyn Russell), 1955-<br/>Author&#160;Dixon, Martyn R. (Martyn Russell), 1955-,&#160;Kurdachenko, L.,&#160;Subbotin, Igor Ya., 1950-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 D59 2010<br/>Publisher&#160;Wiley,<br/>Publication Date&#160;2010<br/>ISBN&#160;9780470496367<br/> A computational introduction to number theory and algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:114417 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Shoup, Victor<br/>Author&#160;Shoup, Victor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 S56 2005<br/>Publisher&#160;Cambridge University Press,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>ISBN&#160;9780521851541<br/> Satu sorotan berkenaan n! dan nombor e ent://SD_ILS/0/SD_ILS:370609 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Anuar Che Daud<br/>Author&#160;Anuar Che Daud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 A58 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Satu sorotan berkenaan n! dan nombor e ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7058 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Anuar Che Daud<br/>Author&#160;Anuar Che Daud<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13072<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Fungsi aritmetik dalam teori nombor dan perbandingannya dengan fungsi Al-Jabar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:140281 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Author&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA245 M89 2000 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik/Komputer)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Fungsi aritmetik dalam teori nombor dan perbandingannya dengan fungsi Al-Jabar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16602 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Author&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10141<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik/Komputer)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Kvant selecta : agebra and analysis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623844 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Tabachnikov, Serge<br/>Author&#160;Tabachnikov, Serge<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 K82 1999 v.1<br/>Publisher&#160;American Mathematical Society,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>ISBN&#160;9780821810026&#160;9780821819159<br/> Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:163841 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Mohd. Yusoff Jamaludin<br/>Author&#160;Mohd. Yusoff Jamaludin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 M98 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) -Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14431 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim<br/>Author&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim,&#160;Abdullah Ismail,&#160;Heng, Ai Looi,&#160;Kharshiah Khalid,&#160;Mohd. Ali Abd. Hamid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7867 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14540 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Ghazali Ramli<br/>Author&#160;Ghazali Ramli,&#160;Jimaain Safar,&#160;Lee, Hong Seng,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Megat Hashirat Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8048 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Studies in algebra and number theory ent://SD_ILS/0/SD_ILS:238506 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Rota, Gian-Carlo<br/>Author&#160;Rota, Gian-Carlo<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA155.2 S78 1979<br/>Publisher&#160;Academic,<br/>Publication Date&#160;1979<br/>ISBN&#160;9780125991537<br/> Number theory and algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146323 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Zassenhaus, Hans<br/>Author&#160;Zassenhaus, Hans<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 N86 1977<br/>Publisher&#160;Academic Pr.,<br/>Publication Date&#160;1977<br/>ISBN&#160;9780127763507<br/> Foundations of mathematics : the real number system and algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:474641 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Behnke, H.<br/>Author&#160;Behnke, H.,&#160;Gould, S. H.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA37.2 F85 1974<br/>Publisher&#160;MIT Pressm<br/>Publication Date&#160;1974<br/>ISBN&#160;9780262020480<br/> Algebra and number systems ent://SD_ILS/0/SD_ILS:127598 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Hunter, J.<br/>Author&#160;Hunter, J.,&#160;Monk, D.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA155 H95 1971<br/>Publisher&#160;Blackie,<br/>Publication Date&#160;1971<br/> Number theory: an introduction to algebra ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298553 2020-07-06T18:46:21Z 2020-07-06T18:46:21Z by&#160;Richman, Fred<br/>Author&#160;Richman, Fred,&#160;Dawson, Thomas R. P.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 R53 1971<br/>Publisher&#160;Brooks/Cole,<br/>Publication Date&#160;1971<br/>ISBN&#160;9780818500060<br/>