Search Results for - Narrowed by: Algebra - Number theory - Non Circulating Microfilm SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Algebra$002509Algebra$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Number$002btheory$002509Number$002btheory$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ANCIRC_MFL$002509Non$002bCirculating$002bMicrofilm$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-08-14T08:50:46Z Satu sorotan berkenaan n! dan nombor e ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7058 2020-08-14T08:50:46Z 2020-08-14T08:50:46Z by&#160;Anuar Che Daud<br/>Author&#160;Anuar Che Daud<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13072<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Fungsi aritmetik dalam teori nombor dan perbandingannya dengan fungsi Al-Jabar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16602 2020-08-14T08:50:46Z 2020-08-14T08:50:46Z by&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Author&#160;Md. Yazid Jemean<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10141<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains dan Komputer serta Pendidikan (Matematik/Komputer)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14540 2020-08-14T08:50:46Z 2020-08-14T08:50:46Z by&#160;Ghazali Ramli<br/>Author&#160;Ghazali Ramli,&#160;Jimaain Safar,&#160;Lee, Hong Seng,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Megat Hashirat Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8048 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Asas pelaburan kepada pelajar baru : menggunakan analisis fundamental; Pendedahan awal kekongruenan linear; Sistem istilah matemtik bermastautin di ingatan komputer; Pola-pola nombor; Penggunaan carta kawalan pembolehubah untuk diperkenalkan kepada syarikat Perstima; Pendekatan kaedah simpleks dan kaedah unjuran karmarkar dalam pengaturcaraan linear; Kawalan inventori untuk proses pengeluaran di sebuah industri menggunakan MRP II; Satu sorotan sejarah perkembangan penentu dan penggunaannya; Matematik dalam tamadun Islam; Pusat sumber matematik sekolah menengah; Matapelajaran analisis berangka dan kaedah berangka di beberapa universiti di Malaysia : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14431 2020-08-14T08:50:46Z 2020-08-14T08:50:46Z by&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim<br/>Author&#160;Abdul Malik Ahmad Kasim,&#160;Abdullah Ismail,&#160;Heng, Ai Looi,&#160;Kharshiah Khalid,&#160;Mohd. Ali Abd. Hamid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7867 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>