Search Results for - Narrowed by: Algebra - Number theory - Malay - Mohd. Yusoff Jamaludin SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Algebra$002509Algebra$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Number$002btheory$002509Number$002btheory$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Mohd.$002bYusoff$002bJamaludin$002509Mohd.$002bYusoff$002bJamaludin$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-08-14T22:47:36Z Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:163841 2020-08-14T22:47:36Z 2020-08-14T22:47:36Z by&#160;Mohd. Yusoff Jamaludin<br/>Author&#160;Mohd. Yusoff Jamaludin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA241 M98 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) -Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Peranan guru dalam melaksanakan perubahan kurikulum teknologi binaan bangunan sekolah menengah vokasional di Malaysia; Persepsi pensyarah terhadap penggunaan media pengajaran di Universiti Teknologi Malaysia; Perisian pengajaran berbantukan komputer janakuasa arus ulangalik mudah; Tinjauan perkembangan bahagian teknologi pendidikan di Malaysia dan matlamatnya; Satu tinjauan awal ke atas tanggapan dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar tingkatan III sekolah menengah kebangsaan mengenai program pendidikan vokasional di sekolah menengah vokasional; Keperluan mewujudkan jawatan pembantu bengkel di sekolah menengah vokasional : satu kajian; Mata pelajaran kemahiran hidup dan fungsinya terhadap pelajar sekolah menengah : kajian kes dienam buah sekolah menengah di daerah Batu Pahat, Johor; Faktor-faktor yang mendorong minat pelajar-pelajar ke sekolah menengah vokasional di Malaysia; Pengajaran berbantukan komputer pengenalan kepada teori pengajaran batu bata; Menjejaki perdana serta rakan-rakannya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14540 2020-08-14T22:47:36Z 2020-08-14T22:47:36Z by&#160;Ghazali Ramli<br/>Author&#160;Ghazali Ramli,&#160;Jimaain Safar,&#160;Lee, Hong Seng,&#160;Mazlan Hashim, 1961-,&#160;Megat Hashirat Hassan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8048 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/>