Search Results for - Narrowed by: Fluid mechanics - Non Circulating Microfilm - Hydrodynamics - Malay SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Fluid$002bmechanics$002509Fluid$002bmechanics$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ANCIRC_MFL$002509Non$002bCirculating$002bMicrofilm$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Hydrodynamics$002509Hydrodynamics$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-10-20T03:34:00Z Callibration of FKJ blower tunnel ; Menentukan kesan air hujan keatas ciri aerodinamik aerofoil naca melalui kaedah ujikaji terowong udara ; Ketepatan fluent/pc dalam menyelesaikan aliran laminar atau olakan dalam saluran tertutup ; Analisa secara berkomputer pergerakan aliran udara di dalam terowong jalanraya di Malaysia ; The design and fabrication of a small water tunnel facility ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14907 2020-10-20T03:34:00Z 2020-10-20T03:34:00Z by&#160;Mathivanan Sockalingam<br/>Author&#160;Mathivanan Sockalingam,&#160;Mohd. Rashdan Attan,&#160;Mohd. Razali Rosmin,&#160;Shamsul Maarof,&#160;Teh, Chee Leong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8266 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993&#160;Project paper (Bachelor of Mechanical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai; Simenfero sebagai bahan binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15366 2020-10-20T03:34:00Z 2020-10-20T03:34:00Z by&#160;Haron Othman<br/>Author&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Ismail Sakrani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;TC812 H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>