Search Results for - Narrowed by: Fluid mechanics - Bubbles SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Fluid$002bmechanics$002509Fluid$002bmechanics$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Bubbles$002509Bubbles$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-07-15T09:55:53Z Kesan nombor Weber terhadap pembentukan gelembung; Pemisahan buburan kalsium karbonat dengan menggunakan penuras aliran silang; kaedah pemisahan plastik buangan berlabel; Kajian kesan kepekatan terhadap penjerapan asid lemak menggunakan zeolite; Perolehan logam argentum dari sisa fotografi melalui proses pemendakan kimia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21177 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Mohamad Zaihan Lek<br/>Author&#160;Mohamad Zaihan Lek,&#160;Nor Azman Mat Nasid,&#160;Mohd. Ariffin Abu Hassan,&#160;Mohd. Ragi Abdul Aziz,&#160;Mohd. Sofian Muhamad Yusof<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8636 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Kesan nombor Weber terhadap pembentukan gelembung ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414359 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Mohamad Zaihan Lek<br/>Author&#160;Mohamad Zaihan Lek<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA357 M92 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Transient cavaties near boundaries : part 1. rigid boundary ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447467 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Blake, J. R.<br/>Author&#160;Blake, J. R.,&#160;Taib, B. B.,&#160;Doherty, G.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 16604<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Growth and collapse of cavitation bubbles near flexible boundaries ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447470 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Gibson, D. C.<br/>Author&#160;Gibson, D. C.,&#160;Blake, J. R.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 16605<br/>Publication Date&#160;1980<br/> The initial motion of a gas bubble formed in an inviscid liquid : part 2 The three-dimensional bubble and toroidal bubble ent://SD_ILS/0/SD_ILS:484674 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Walters, J. K.<br/>Author&#160;Walters, J. K.,&#160;Davidson, J. F. (John Frank)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 9605<br/> Vortex ring bubbles ent://SD_ILS/0/SD_ILS:468694 2020-07-15T09:55:53Z 2020-07-15T09:55:53Z by&#160;Lundgren, T. S.<br/>Author&#160;Lundgren, T. S.,&#160;Mansour, N. N.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 9356<br/>