Search Results for - Narrowed by: Fluid mechanics - Hydrodynamics SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Fluid$002bmechanics$002509Fluid$002bmechanics$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Hydrodynamics$002509Hydrodynamics$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue? 2020-07-06T18:39:22Z Lattice Boltzmann simulation of nanofluid in square cavity ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828439 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Reza Masoomzadeh 1980-<br/>Author&#160;Reza Masoomzadeh 1980-,&#160;Nor Azwadi Che Sidik, supervisor,&#160;Fakulti Kejuruteraan Mekanikal<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC171 R49 2013 raf<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)) &ndash; Universiti Teknologi Malaysia, 2013<br/> Lattice Boltzmann simulation of nanofluid in square cavity ent://SD_ILS/0/SD_ILS:828444 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Reza Masoomzadeh 1980-<br/>Author&#160;Reza Masoomzadeh 1980-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 032784 ra<br/>Publication Date&#160;2013<br/>Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)) &ndash; Universiti Teknologi Malaysia, 2013<br/> Simulation of contaminant removal using lattice Boltzmann method ent://SD_ILS/0/SD_ILS:785907 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Leila Jahanshaloo, 1979-<br/>Author&#160;Leila Jahanshaloo, 1979-,&#160;Nor Azwadi Che Sidik, supervisor,&#160;Fakulti Kejuruteraan Mekanikal<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC171 L45 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012&#160;2011<br/>Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)) &ndash; Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Simulation of contaminant removal using lattice Boltzmann method ent://SD_ILS/0/SD_ILS:785911 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Leila Jahanshaloo, 1979-<br/>Author&#160;Leila Jahanshaloo, 1979-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 027260 ra<br/>Publication Date&#160;2012&#160;2011<br/>Thesis (Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)) &ndash; Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Study the phenomenon of tsunami ent://SD_ILS/0/SD_ILS:147244 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Ahmad Zulhaimi Hafeez Zulkefli<br/>Author&#160;Ahmad Zulhaimi Hafeez Zulkefli<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QC157 A98 2007<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=54516">Full text</a><br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal )) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Study the phenomenon of tsunami ent://SD_ILS/0/SD_ILS:567220 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Ahmad Zulhaimi Hafeez Zulkefli<br/>Author&#160;Ahmad Zulhaimi Hafeez Zulkefli<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 8620<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Callibration of FKJ blower tunnel ; Menentukan kesan air hujan keatas ciri aerodinamik aerofoil naca melalui kaedah ujikaji terowong udara ; Ketepatan fluent/pc dalam menyelesaikan aliran laminar atau olakan dalam saluran tertutup ; Analisa secara berkomputer pergerakan aliran udara di dalam terowong jalanraya di Malaysia ; The design and fabrication of a small water tunnel facility ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14907 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Mathivanan Sockalingam<br/>Author&#160;Mathivanan Sockalingam,&#160;Mohd. Rashdan Attan,&#160;Mohd. Razali Rosmin,&#160;Shamsul Maarof,&#160;Teh, Chee Leong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8266 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993&#160;Project paper (Bachelor of Mechanical Engineering) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai; Simenfero sebagai bahan binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15366 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Haron Othman<br/>Author&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Ismail Sakrani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;TC812 H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Kajian halaju di likuan sungai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:421879 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Ismail Shafie<br/>Author&#160;Ismail Shafie<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC171 I85 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti teknologi Malaysia, 1987<br/> Statistical fluid mechanics : mechanics of turbulence ent://SD_ILS/0/SD_ILS:197292 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Monin, A. S. (Andrei Sergeevich), 1921-<br/>Author&#160;Monin, A. S. (Andrei Sergeevich), 1921-,&#160;Yaglom, A. M.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QA911.M65 1971<br/>Publisher&#160;M.I.T. Press,<br/>Publication Date&#160;1975&#160;1974&#160;1973&#160;1972&#160;1971<br/>ISBN&#160;9780262130981<br/> Pressure losess in ducted flows ent://SD_ILS/0/SD_ILS:232090 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Smith, Ward A. J.<br/>Author&#160;Smith, Ward A. J.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC171 S6 1971<br/>Publisher&#160;Butterworth,<br/>Publication Date&#160;1971<br/>ISBN&#160;9780408701532<br/> Applied hydro-and aeromechanics ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465884 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Tietjens, Oskar Karl Gustav, 1893-<br/>Author&#160;Tietjens, Oskar Karl Gustav, 1893-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA357 T53 1957<br/>Publisher&#160;Dover,<br/>Publication Date&#160;1957<br/>ISBN&#160;48660375X<br/> A treatise on hydromechanics ent://SD_ILS/0/SD_ILS:124193 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Ramsey, A. S. (Arthur Stanley), 1867-<br/>Author&#160;Ramsey, A. S. (Arthur Stanley), 1867-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA357 R35 1935<br/>Edition&#160;4th ed.<br/>Publisher&#160;G Bell,<br/>Publication Date&#160;1954&#160;1935<br/> Hydrodynamics : a study in logic, fact and simulitude ent://SD_ILS/0/SD_ILS:189299 2020-07-06T18:39:22Z 2020-07-06T18:39:22Z by&#160;Birkhoff, Garrett, 1911-<br/>Author&#160;Birkhoff, Garrett, 1911-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QC151.B57 1950<br/>Publisher&#160;Dover Publications,<br/>Publication Date&#160;1950<br/>