Search Results for - Narrowed by: Malaysia -- Economic conditions - Malay - Visual Materials SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Malaysia$002b--$002bEconomic$002bconditions$002509Malaysia$002b--$002bEconomic$002bconditions$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026qf$003dFORMAT$002509Format$002509VISUAL$002509Visual$002bMaterials$0026ps$003d300? 2020-07-11T22:13:15Z Perkembangan perindustrian di Malaysia antara tahun 1957 hingga tahun 2000 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8994 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Halimah Ahmad<br/>Author&#160;Halimah Ahmad<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13272<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Pemakaian prinsip-prinsip doktrin perancangan dan pembangunan sejagat dalam perancangan dan pembangunan masjid : kajian kes : Masjid Jamik Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru dan Masjid Tun Hussein Onn Larkin, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7229 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Azhar Abd. Aziz<br/>Author&#160;Azhar Abd. Aziz<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12615<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penglibatan agensi kerajaan dalam mewujudkan kawalan pembangunan bagi pelaksanaan pengurusan hutan paya bakau yang bersepadu : kawasan kajian : projek akuakultur di persisiran sungai dari Parit Jawa ke Sungai Sarang Buaya, Muar, Johor Darul Takzim ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7230 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Hafizah Mazlan<br/>Author&#160;Hafizah Mazlan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12506<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Isu-isu perolehan tanah bagi penyediaan Lebuh Raya Pantai Timur : kajian kes : Felda Bukit Goh, Mukim Kuala Kuantan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21545 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Fahmi Arif Zifa Zaukani<br/>Author&#160;Fahmi Arif Zifa Zaukani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12363<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Penilaian projek pembangunan secara penswastaan di Negeri Johor menerusi perspektif perancang bandar rujukan khusus : pasukan khas penswastaan Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13119 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Zaidi Tahir<br/>Author&#160;Zaidi Tahir<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9249 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Status tanah di Kampong Baru, Kuala Lumpur; Database design in project management; The restructuring of society under the new economic policy : some implications of the efforts to improve the economic position of the Malays in Malaysia; New nmerical strategies for initial value type ordinary differential equations ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15098 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Zulkifli Hanafi<br/>Author&#160;Zulkifli Hanafi,&#160;Halimah Hasan,&#160;Mohd. Janib Johari,&#160;Baharom Sanugi<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2301-2304 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis ( Ijazah Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Segmen Semasa TV1 : wawancara bersama Perdana Menteri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:20831 2020-07-11T22:13:15Z 2020-07-11T22:13:15Z by&#160;Mahathir Mohamad, Tun, Dr., 1925-<br/>Author&#160;Mahathir Mohamad, Tun, Dr., 1925-<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;KVD 2214<br/>