Search Results for Aerodynamics - Narrowed by: Ahmad Kamal Mohd. Nor SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dAerodynamics$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Ahmad$002bKamal$002bMohd.$002bNor$002509Ahmad$002bKamal$002bMohd.$002bNor$0026ps$003d300? 2020-08-10T22:47:18Z Pembentukan satu prosedeur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached; Kesan daripada mengubah cara-cara mencanai dan mengasah roda pencanai terhadap kehalusan permukaan pemotongan; Thermal conductivity of insulating materials; An investigation of vibration phenomena in rotating machinery using a rotor kit; Kajian lanjutan ke atas bahan bakar methy ester (CPO, CPS dan RBD) sebagai bahanbakar gantian diesel petroleum; Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (peraturan dan rekabentuk) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8830 2020-08-10T22:47:18Z 2020-08-10T22:47:18Z by&#160;Amin Shah Omar<br/>Author&#160;Amin Shah Omar,&#160;Amran Mat Isa,&#160;Azman Ilyas,&#160;Chua, Wei Kia,&#160;Hoo, Kok Wai<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2338-2345 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> Kajian kemungkinan merekabentuk set kusyen secara ergonomik (pemasaran dan pembentukan syarikat); Computer aided estimation of fixed wing aircraff performance; Thermal comfort in building; Rekabentuk cakera bio berputar untuk logi pembersihan air buangan dari kilang getah; Ultralight aircraft modelling and test for stability (computer aided); Pembentukan satu prosideur untuk mengukur keupayaan proses sesuatu alat mesin; Membanding kesusutan aliran dalam paip bagi air dan latex; Drag estimation of F5E aircraft with stores attached ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15129 2020-08-10T22:47:18Z 2020-08-10T22:47:18Z by&#160;Ab. `Alim Ruslam Ahmad<br/>Author&#160;Ab. `Alim Ruslam Ahmad,&#160;Ab. Kholid Wajadwani Mohamadan,&#160;Abd. Halim Abd. Rahman,&#160;Lim, Jit Loong,&#160;Adli Mujini<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2333-2340 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/>