Search Results for AutoCAD (Computer file) -- Study and teaching (Secondary) SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dAutoCAD$002b$002528Computer$002bfile$002529$002b--$002bStudy$002band$002bteaching$002b$002528Secondary$002529$0026ps$003d300? 2020-08-11T19:51:34Z Penghasilan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri autocad R13 pada peringkat tingkatan lima ent://SD_ILS/0/SD_ILS:487044 2020-08-11T19:51:34Z 2020-08-11T19:51:34Z by&#160;Masita Abd. Hamid<br/>Author&#160;Masita Abd. Hamid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T385 M37 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Pembentukan dan penilaian kesesuaian modul pengajaran kendiri menyimpan rekod bagi mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu (Teras) pada tahap tingkatan tiga ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7913 2020-08-11T19:51:34Z 2020-08-11T19:51:34Z by&#160;Aminuddin Awang Kechik<br/>Author&#160;Aminuddin Awang Kechik,&#160;Mahizer Hamzah,&#160;Masita Abd. Hamid,&#160;Rahmat Johari<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9402 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Tahap keupayaan mental primer merentas ras di kalangan pelajar tingkatan 4 sekolah menengah Methodist (ACS), Kampar, Perak; Satu tinjauan mengenai kesesuaian penggunaan perisian komputer `AUTOCAD' dalam bidang rekaan fesyen bagi kursus kemahiran hidup di Universiti Teknologi Malaysia; Pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap tingkah laku melepak di kalangan remaja. (satu kajian kes di Bandar Baru Jasin, Melaka Bandaraya Bersejarah); Kekerapan penggunaan alat bantu mengajar di kalangan guru-guru kemahiran hidup bersepadu di Daerah Kerian, Perak; Pengurusan bengkel kemahiran hidup di sekolah-sekolah menengah Daerah Pontian, Johor - satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:610692 2020-08-11T19:51:34Z 2020-08-11T19:51:34Z by&#160;Sundara Murthi Singaram<br/>Author&#160;Sundara Murthi Singaram,&#160;Suzana Mohd Sidek,&#160;Zahwiyah Bujang,&#160;Zainab Abdul Jamil,&#160;Zulkifly Thahir<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;MFL 8553 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/>