Search Results for Barathy Bilangwaty SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBarathy$002bBilangwaty$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-11-30T18:04:08Z Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) : kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:267514 2020-11-30T18:04:08Z 2020-11-30T18:04:08Z by&#160;Barathy Bilangwaty<br/>Author&#160;Barathy Bilangwaty<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GV182.4 B27 1993 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Ukur Pengurusan Harta Benda) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Faktor-faktor tarikan yang mempengaruhi pengunjung datang ke pusat membeli-belah kes kajian : pusat membeli-belah di Johor Bahru; Sistem pengurusan penyelenggaraan Taman Tasik Rekreasi oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kajian kes : Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur; Compatibility of tenants in shopping centres; Penggunaan teori portfolio moden dalam pelaburan harta tanah; Perlaksanaan konsep musyarakah untuk sekim biaya penyambung (satu cadangan perlaksanaan di Bank Islam Malaysia Berhad); The measurement of distressed building case study : Johore Bharu CBD; Masalah koperasi dalam penglibatannya di sektor perumahan di Negeri Johor; Bayaran perkhidmatan di rumah pangsa kos rendah sebelum penubuhan perbadanan pengurusan kajian kes : Taman Bukit Idaman, Selayang, Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12795 2020-11-30T18:04:08Z 2020-11-30T18:04:08Z by&#160;Ahmad Johari Salihan<br/>Author&#160;Ahmad Johari Salihan,&#160;Barathy Bilangwaty,&#160;Chong, Yew,&#160;Goh, Boon Guan,&#160;Kamarulzaman Awang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7927 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Ukur Pengurusan Harta Benda)-Universiti Teknologi Malaysia,1993<br/>