Search Results for Building -- Estimates -- Malaysia - Narrowed by: Anuar Ahmad SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBuilding$002b--$002bEstimates$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Anuar$002bAhmad$002509Anuar$002bAhmad$0026ps$003d300? 2020-08-04T14:32:01Z Pengurusan kewangan untuk bangunan kemudahan awam oleh pihak berkuasa tempatan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415323 2020-08-04T14:32:01Z 2020-08-04T14:32:01Z by&#160;Anuar Ahmad<br/>Author&#160;Anuar Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH4021.A58 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Bangunan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Pengurusan kewangan untuk bangunan kemudahan awam oleh pihak berkuasa tempatan; Telecommuting : perspektif ibu-ibu bekerja terhadap cara kerja masa depan : kajian kes : firma-firma telekomunikasi dalam kawasan metropolitan Johor Bahru; Kajian penyenggaraan bangunan terminal lapangan terbang; Implikasi pengelompokan industri kecil luar bandar berasaskan makanan terhadap penglibatan wanita di jajahan Kota Bharu; Kajian masalah industri kecil luar bandar di Daerah Pontian, Johor - kearah mewujudkan pendekatan yang cekap dan berkesan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21231 2020-08-04T14:32:01Z 2020-08-04T14:32:01Z by&#160;Anuar Ahmad<br/>Author&#160;Anuar Ahmad,&#160;Asha Rathina Padian,&#160;Azmah Mat Zain,&#160;Mahdy Abdul Aziz,&#160;Nor Hisham Daud<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8547 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Bangunan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996&#160;Kertas projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/>