Search Results for Building -- Estimates -- Malaysia - Narrowed by: Norsiah Packeer Mohd - Vocational guidance -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBuilding$002b--$002bEstimates$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Norsiah$002bPackeer$002bMohd$002509Norsiah$002bPackeer$002bMohd$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Vocational$002bguidance$002b--$002bMalaysia$002509Vocational$002bguidance$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-02-19T13:13:43Z Latihan pekerja-pekerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia;Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8894 2020-02-19T13:13:43Z 2020-02-19T13:13:43Z by&#160;Mohamed Yusof Musa<br/>Author&#160;Mohamed Yusof Musa,&#160;Ng, Heng Heem,&#160;Nor Rizan Abu Samah,&#160;Nordin Selan,&#160;Norsiah Packeer Mohd<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4015-4021 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985&#160;1983&#160;1982&#160;1978<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1978, 1982, 1983 dan 1985.<br/> Latihan pekerja-kerja mahir untuk industri binaan di Malaysia; Cara binaan industrialised dalam perumahan dan kemungkinan penggunaannya di Malaysia; Angkatunjuk harga bangunan (building cost indices) - perangkaan dan penggunaannya didalam industri bahan; Melindungi keselamatan bangunan dari ancaman rompak dan curi serta konsep pemilihannya; Perkembangan dan pembaharuan di dalam cara-cara penyediaan senarai kuantiti; Pengenalan dan pemindahan teknologi luar dan implikasinya terhadap amalan kontrak binaan; Satu kajian mengenai gaji, elaun dan lain-lain faedah kepada pekerja-pekerja industri binaan di Malaysia; Dokumen senarai bahan dalam industri binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16199 2020-02-19T13:13:43Z 2020-02-19T13:13:43Z by&#160;Mohamed Yusof Musa<br/>Author&#160;Mohamed Yusof Musa,&#160;Ng, Heng Heem,&#160;Nor Rizan Abu Samah,&#160;Nordin Selan,&#160;Norsiah Packeer Mohd<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4015-4022 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/>