Search Results for Building -- Estimates -- Malaysia - Narrowed by: Quantity surveyors -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBuilding$002b--$002bEstimates$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Quantity$002bsurveyors$002b--$002bMalaysia$002509Quantity$002bsurveyors$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-08-10T22:48:21Z Architecture with nature ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8595 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Cheng, Boon Ping<br/>Author&#160;Cheng, Boon Ping<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13132<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Peranan dan penglibatan juruukur bahan di institusi kewangan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372434 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Ruziah Nonsah<br/>Author&#160;Ruziah Nonsah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 R894 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kos pra-pembangunan bagi projek ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8625 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Aminudin Yahaya<br/>Author&#160;Aminudin Yahaya,&#160;Hazlah Homam,&#160;Idris Hasan,&#160;Muhammad Zuhairi Abdullah,&#160;Rozaini Abdullah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9170 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Jurukur bahan dalam kerja-kerja kejuruteraan awam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447620 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Hazlah Homam<br/>Author&#160;Hazlah Homam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 H39 1997 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Masalah-masalah yang sering dihadapi di antara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165802 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Sa'adiah Sa'ad @ Hamid<br/>Author&#160;Sa'adiah Sa'ad @ Hamid,&#160;Jamadi Yasin, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.S23 1993 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Kajian mendalam mengenai penggunaan konsep pengurusan projek di sektor swasta di Malaysia : satu kajian kes, Penglibatan wanita sebagai ahli profesional dalam profesyen arkitek, ukur bahan dan kejuruteraan awam : masalah dan penyelesaiannya, Analisa kaedah penentuan harga kontrak yang digunakan dalam sektor awam, Masalah-masalah yang sering dihadapi diantara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:12909 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Adam Salih<br/>Author&#160;Adam Salih,&#160;Faridah Nonsah,&#160;Ismail Othman,&#160;Sa'adiah Sa'ad @ Hamid<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7932 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Sistem pembahagian kerja-kerja kecil yang dipraktikkan di Malaysia; Polisi ekonomi negara dan pengaruhnya keatas industri binaan; Penyelenggaraan bangunan Universiti Teknologi Malaysia : satu kes kajian; Penglibatan dan peranan jurukur bahan difirma pemborong binaan di Malaysia; Bumbung : rekabentuk dan implikasi terhadap kos; Penggunaan tenaga suria didalam sistem bekalan air panas di rumah; Penggunaan acuan konkrit dibangunan ibu pejabat Lembaga Urusan dan Tabung Haji : satu kajian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8872 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Fauziah Ismail, 1962-<br/>Author&#160;Fauziah Ismail, 1962-,&#160;Haniza Lockman,&#160;Hanum Mohd. Nor,&#160;Ismail Abdullah, 1960-,&#160;Ismail Haron<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4000-4006 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1980, 1985.<br/> Penglibatan dan peranan jurukur bahan difirma pemborong binaan di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:170941 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Ismail Abdullah, 1960-<br/>Author&#160;Ismail Abdullah, 1960-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.I87 1985<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Pembaharuan semula pusat bandar Kota Bharu, Kelantan: analisa dan cadangan ; Cadangan pembangunan semula bagi Selatan Bandar Kelang ; Pembaikan Taman Bunga dan taman kanak-kanak, Taman Merdeka,Melaka ; Pengubahsuaian taman perindustrian konsep, lokasi dan perancangan tapak kajian kes: estet perindustrian Perai ; Perancangan lanskap Hospital Daerah Bentong ; Profesion jurukur bahan didalam industri petroliam masa kini dan akan datang ; Satu kajian mengenai kos pemilihan bangunan ; Pengelibatan unit penyelidikan kos dan pembangunan di dalam industri binaan di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8766 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Mohd. Azizi Ali<br/>Author&#160;Mohd. Azizi Ali,&#160;Norlia Alam Shah,&#160;Ong, Ay Lee,&#160;Tan, Hock Thye,&#160;Ting, Kien Hwa<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3090-3097 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985<br/> Penglibatan kontraktor-kontraktor Jepun dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia ; Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian ; Masalah kelewatan penyediaan penyata akaun terakhir dan kesannya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak binaan bangunan ; Bekalan air ke bangunan-bangunan ; Kemelesetan ekonomi dan kesannya keatas industri binaan di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8855 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Lee Liew Hong<br/>Author&#160;Lee Liew Hong,&#160;Maizan Baba, 1959-,&#160;Norazizah Modiran,&#160;Ramzah Ahmad,&#160;Shaari Mat Saman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3225-3229 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1984<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur(Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311075 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Maizan Baba, 1959-<br/>Author&#160;Maizan Baba, 1959-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 .M35 1984 raf<br/>Publication Date&#160;1984<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Penglibatan kontraktor-kontraktor Jepun dan kesannya ke atas industri binaan di Malaysia; Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian; Masalah kelewatan penyediaan penyata akuan terakhir dan kesannya kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam kontrak binaan bangunan; Bekalan air ke bangunan-bangunan; Kemelesetan ekonomi dan kesannya ke atas industri binaan di Malaysia; A comparative study of the effectiveness of three methods of teaching economics to mathematics and non-mathematics students at the grade eleven level; weldment distortion ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15957 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Lee Liew Hong<br/>Author&#160;Lee Liew Hong,&#160;Maizan Baba, 1959-,&#160;Norazizah Modiran,&#160;Ramzah Ahmad,&#160;Shaari Mat Saman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3225-3231 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1984<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Perancangan landskap hospital Daerah Bentong; Profesion jurukur bahan di dalam industri petrolium masa kini dan akan datang; Satu kajian mengenal kos pemilihan bangunan; Penglibatan yunit penyelidikan di dalam industri binaan diMalaysia; Sejarah wujudnya profesyen ukur bahan di Malaysia dan peranannya disektor awam dan swasta serta kajian terhadap masa depan profesyen tersebut;Kerja-kerja persenggaraan dan pemulihan lebuhraya : satu kajian ke atas lebuhraya Kuala Lumpur - Seremban; A computer program to calculate measures of ecomomic worth of projects; Rekabentuk dan analisa mekanisma untuk sistem antenna pengesan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15895 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Ting, Kien Hwa<br/>Author&#160;Ting, Kien Hwa,&#160;Abdul Rahim Md. Zahid,&#160;Aziz Che Jusoh,&#160;Azman Abdullah,&#160;Che Mohd. Zulkifili Ismail<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3094-3101 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1982<br/>Tesis (Diploma Perancang Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982<br/> Faktur-faktur yang mempengaruhi ketepatan dan kejituan pencerapan theodolite; Sistem pembahagian kerja-kerja kecil yang dipraktikkan di Malaysia; Polisi ekonomi negara dan pengaruhnya ke atas industri binaan; Penyelenggaraan bangunan Universiti Teknologi Malaysia : satu kes kajian; Penglibatan dan peranan jurukur bahan difirma pemborong binaan di Malaysia; Bumbung : rekabentuk dan implikasi terhadap kos; Penggunaan tenaga suria di dalam sistem bekalan air panas di rumah; Penggunaan acuan konkrit di bangunan ibu pejabat Lembaga Urusan dan Tabung Haji : satu kajian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16166 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Shaharuddin Mohd. Said<br/>Author&#160;Shaharuddin Mohd. Said,&#160;Fauziah Ismail, 1962-,&#160;Haniza Lockman,&#160;Hanum Mohd. Nor,&#160;Ismail Abdullah, 1960-<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3999-4006 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1980<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1980<br/> Komputer dan jurukur bahan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:463510 2020-08-10T22:48:21Z 2020-08-10T22:48:21Z by&#160;Ruzimah Othman<br/>Author&#160;Ruzimah Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.R89 1983 raf<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/>