Search Results for Building -- Estimates -- Malaysia - Narrowed by: Quantity surveyors -- Malaysia - Closed Access Thesis SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBuilding$002b--$002bEstimates$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Quantity$002bsurveyors$002b--$002bMalaysia$002509Quantity$002bsurveyors$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dITYPE$002509Material$002bType$0025091$00253ACLS_THESIS$002509Closed$002bAccess$002bThesis$0026ps$003d300? 2020-02-19T14:29:16Z Peranan dan penglibatan juruukur bahan di institusi kewangan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:372434 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Ruziah Nonsah<br/>Author&#160;Ruziah Nonsah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 R894 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Jurukur bahan dalam kerja-kerja kejuruteraan awam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447620 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Hazlah Homam<br/>Author&#160;Hazlah Homam<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 H39 1997 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Masalah-masalah yang sering dihadapi di antara kontraktor dan jurukur bahan di peringkat pos kontrak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165802 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Sa'adiah Sa'ad @ Hamid<br/>Author&#160;Sa'adiah Sa'ad @ Hamid,&#160;Jamadi Yasin, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.S23 1993 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1993<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993<br/> Penglibatan dan peranan jurukur bahan difirma pemborong binaan di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:170941 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Ismail Abdullah, 1960-<br/>Author&#160;Ismail Abdullah, 1960-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.I87 1985<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Pembantu teknik ukur bahan disektor kerajaan, badan berkanun dan swasta : satu kajian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:311075 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Maizan Baba, 1959-<br/>Author&#160;Maizan Baba, 1959-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437 .M35 1984 raf<br/>Publication Date&#160;1984<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1984<br/> Komputer dan jurukur bahan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:463510 2020-02-19T14:29:16Z 2020-02-19T14:29:16Z by&#160;Ruzimah Othman<br/>Author&#160;Ruzimah Othman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH437.R89 1983 raf<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/>