Search Results for Building -- Estimates -- Malaysia - Narrowed by: Real estate development -- Malaysia -- Kedah SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dBuilding$002b--$002bEstimates$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Real$002bestate$002bdevelopment$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKedah$002509Real$002bestate$002bdevelopment$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKedah$0026ps$003d300? 2020-08-10T22:16:45Z Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli-pembeli rumah di Malaysia; Rekabentuk dan kemudahan untuk orang cacat di dalam bangunan; Kajian kelambatan persiapan di peringkat pra-kontrak; Proses pembangunan dan penilaian tanah bendang. Kes kajian : bandar gabung Alor Setar; Pembangunan hartanah di kawasan lebuhraya Kuala Lumpur-Karak. Kawasan kajian : Mukim Setapak; Kemasan dinding luar dan implikasinya terhadap kos sesebuah rumah; Ekonomi pembinaan ruang bawah tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15949 2020-08-10T22:16:45Z 2020-08-10T22:16:45Z by&#160;Kartini Haron<br/>Author&#160;Kartini Haron,&#160;Rohaizat Suradi,&#160;Zaiha Ariffin,&#160;Noorjila Abdullah,&#160;Haridan Abd. Kadir<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3218-3224 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Pengurusan bahan binaan di dalam industri binaan ; Masalah-masalah yang dihadapi oleh pembeli-pembeli rumah di Malaysia ; Rekabentuk dan kemudahan untuk orang cacat di dalam bangunan ; Kajian kelambatan persiapan di peringkat pra-kontrak ; Proses pembangunan dan penilaian tanah bendang. Kes kajian : bandar gabung Alor Setar ; Pembangunan hartanah di kawasan lebuhraya Kuala Lumpur-Karak. Kawasan kajian : Mukim Setapak ; Kemasan dinding luar dan implikasinya terhadap kos sesebuah rumah ; Ekonomi pembinaan ruang bawah tanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8852 2020-08-10T22:16:45Z 2020-08-10T22:16:45Z by&#160;Rashidah Ahmad Rehan<br/>Author&#160;Rashidah Ahmad Rehan,&#160;Rohaya Abu Bakar,&#160;Rohaizat Suradi,&#160;Zaiha Ariffin,&#160;Kartini Haron<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3217-3224 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/>