Search Results for Channels (Hydraulic engineering) -- Mathematical models - Narrowed by: Hydraulic measurements SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dChannels$002b$002528Hydraulic$002bengineering$002529$002b--$002bMathematical$002bmodels$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Hydraulic$002bmeasurements$002509Hydraulic$002bmeasurements$0026ps$003d300? 2020-11-26T01:12:15Z Kelakunan takukan sisi berpuncak lebar pada liku saluran terbuka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:127497 2020-11-26T01:12:15Z 2020-11-26T01:12:15Z by&#160;Yow, Wai Kin<br/>Author&#160;Yow, Wai Kin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC175 Y68 1999<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti teknologi Malaysia, 1999<br/> Pembangunan pengaturcaraan komputer kaedah unsur terhingga bagi dinamik struktur : analisis getaran bebas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16014 2020-11-26T01:12:15Z 2020-11-26T01:12:15Z by&#160;Yasotha Ramachandran Chetty<br/>Author&#160;Yasotha Ramachandran Chetty<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10209<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Analisis pacuan cerucuk dengan menggunakan komputer; Lateks getah asli dalam konkrit: pembantutan terhadap pemejalan dan pengerasan; Pemilihan kaedah memperelokkan tanah bagi bahan geoteknik yang lembut (tanah gambut); Pembaziran di dalam industri pembinaan; Perbandingan antara komposit simen yang telah diubahsuai dengan getah asli dan polimer tiruan; Geometri Sungai Kelang dalam keadaan regim; Hidrograf unit sintetik untuk kawasan tadahan di Malaysia; Sistem nombor laluan lebuhraya ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8804 2020-11-26T01:12:15Z 2020-11-26T01:12:15Z by&#160;Tiu, Jon Hui<br/>Author&#160;Tiu, Jon Hui,&#160;Wan Abdul Rahim Wan Sulaiman,&#160;Yoong, Ah Cheong,&#160;Zahairi Abu,&#160;Zainal Awang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2574-2581 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - University Teknologi Malaysia, 1987<br/>