Search Results for Cheah, Eng Chee SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dCheah$00252C$002bEng$002bChee$0026ps$003d300? 2020-09-30T00:03:00Z Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415423 2020-09-30T00:03:00Z 2020-09-30T00:03:00Z by&#160;Cheah, Eng Chee<br/>Author&#160;Cheah, Eng Chee<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TH375.C43 1996 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Kajian pelaksanaan akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 dari perspektif kontraktor; Perkembangan dan peranan profesyen ukur bahan di dalam industri pembinaan di Indonesia; Masalah isu perundangan dalam perubahan; Implikasi kos, masa dan kualiti terhadap penggunaan konkrit &quot;ready mix&quot; untuk bangunan di Johor Bharu; Kajian mengenai sistem maklumat berangkai di dalam industri pembinaan di Malaysia : kemungkinan dan masalah; Kajian terhadap masalah kecacatan bangunan bagi perumahan di Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21280 2020-09-30T00:03:00Z 2020-09-30T00:03:00Z by&#160;Cheah, Eng Chee<br/>Author&#160;Cheah, Eng Chee,&#160;Dharma Angkasa,&#160;Rohanum Sulaiman,&#160;Saravanan Subramaniam,&#160;Soo, Theng Seong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8543 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Kebolehmampatan tanah liat lombong dicampur dengan pasir silika; Penyelesaian masalah tapak jalur dengan analisis berkomputer; Ciri-ciri kebolehtelapan dalam tanah terturap; Tanah bertetulang (pasir bertetulang serat); Kesan campuran pasir silika terhadap tanah liat lombong ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7539 2020-09-30T00:03:00Z 2020-09-30T00:03:00Z by&#160;Assnan Othman<br/>Author&#160;Assnan Othman,&#160;Chiah, Wai Chun @ Cheah Wai Chun,&#160;Chin, Chee Wee,&#160;Eng, Siew Chee,&#160;Khoo, Kok Peng<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8842 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Prinsip dan penggunaan elektrokimia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:335337 2020-09-30T00:03:00Z 2020-09-30T00:03:00Z by&#160;Crow, D. R. (David Richard)<br/>Author&#160;Crow, D. R. (David Richard),&#160;Seng, Chye Eng,&#160;Cheah, Kooi Guan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QD553.C762 1988<br/>Edition&#160;Edisi ke 2.<br/>Publisher&#160;USM,<br/>Publication Date&#160;1988<br/>ISBN&#160;9789679911718<br/>