Search Results for Chia, Moy Huan SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dChia$00252C$002bMoy$002bHuan$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-11-25T20:54:35Z Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:446511 2020-11-25T20:54:35Z 2020-11-25T20:54:35Z by&#160;Chia, Moy Huan<br/>Author&#160;Chia, Moy Huan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TA640.8 C54 1991 raf<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam)-Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Pembinaan struktur simenfero untuk tujuan rekreasi;Pengurusan pembinaan II; Penstabilan tanah dengan menggunakan abu terbang kelapa sawit (POFA); Pengurusan pembinaan I; Kajian sistem saliran di kampus Universiti Teknologi Malaysia;Analisis garis imbas dengan menggunakan kaedah kekukuhan; Kajian pelan induk pembetungan dan rawatan air sisa berpusat di Johor Bahru; Kajian struktur bangunan tinggi di Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:447592 2020-11-25T20:54:35Z 2020-11-25T20:54:35Z by&#160;Azman Sahan<br/>Author&#160;Azman Sahan,&#160;Azmin Muhammad,&#160;Chia, Suai Hai,&#160;Che Aladita Che Amdan,&#160;Che Mohammad Idza Ibrahim<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7453 ra<br/>