Search Results for Chong, Khek Hoa SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dChong$00252C$002bKhek$002bHoa$0026ps$003d300? 2020-07-08T00:01:09Z Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum ent://SD_ILS/0/SD_ILS:143659 2020-07-08T00:01:09Z 2020-07-08T00:01:09Z by&#160;Chong, Khek Hoa<br/>Author&#160;Chong, Khek Hoa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;R857.P6 C46 1991 raf<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/> Mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru pelatih Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia semasa latihan mengajar; Perbandingan program majlis latihan vokasional (MLVK) di sekolah menengah vokasional (SMV) dan Institut Kemahiran Mara (IKM) dalam bidang penerapan batu bata; Pengukuran dan penilaian dalam pendidikan teknik dan vokasional satu tinjauan; Penyediaan dan pencirian hasil tindakbalas klorida logam, etilenadiamina dan asid hidroklorik; Kaca posfat berunsurkan kalsium dan magnesium; Modul pengajaran kendiri : garis lurus (Matematik tingkatan IV); Membandingakan keberkesanan pengukuhan pembelajaran kendiri bermodul dengan pembelajaran kendiri bernota ringkas bagi tajuk matriks; Modul pengajaran kendiri (bab matriks); Pengajaran individu penghasilan modul pengajaran kendiri dengan menggunakan model teras cabang (Bab matriks); Penggunaan polimer dalam bidang perubatan umum; Pencirian awal antosianin daripada buah kelapa sawit ent://SD_ILS/0/SD_ILS:256746 2020-07-08T00:01:09Z 2020-07-08T00:01:09Z by&#160;Abdul Ghani Md. Nor<br/>Author&#160;Abdul Ghani Md. Nor,&#160;Abdul Manan Othman,&#160;Abdul Rami Abdullah,&#160;Abu Bakar Ahmad,&#160;Asiah Zainal Abidin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 7754 ra<br/>Publisher&#160;UTM.,<br/>Publication Date&#160;1991<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains serta Pendidikan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1991<br/>