Search Results for College and university students -- Books and reading SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dCollege$002band$002buniversity$002bstudents$002b--$002bBooks$002band$002breading$0026ps$003d300? 2020-10-30T05:52:15Z Ciri-ciri membaca pelajar 4 SPH yang mengikuti kursus elektif K.M.T. di U.T.M. : satu tinjauan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:476565 2020-10-30T05:52:15Z 2020-10-30T05:52:15Z by&#160;Zainnudin Ismail<br/>Author&#160;Zainnudin Ismail<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3607 Z34 1998 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca di kalangan pelajar tahun 4 SPH, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor : kajian kes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:475103 2020-10-30T05:52:15Z 2020-10-30T05:52:15Z by&#160;Halipah Ahmad<br/>Author&#160;Halipah Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB3607 H34 1988 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Faktor-faktor yang mempengaruhi minat membaca di kalangan pelajar tahun 4 SPH, Universiti Teknologi Malaysia,Skudai, Johor : kajian kes ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13466 2020-10-30T05:52:15Z 2020-10-30T05:52:15Z by&#160;Halipah Ahmad<br/>Author&#160;Halipah Ahmad,&#160;Khor, Tark Wei,&#160;Md. Razak Ali,&#160;Sri Ruthira Kumar A/L Amirthalingam,&#160;Zaidi Rahmat<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9910<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Tinjauan terhadap guru-guru ekonomi rumah tangga (ERT) dalam pengurusan dan penyelenggaraan bilik masakan di sekolah menengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16010 2020-10-30T05:52:15Z 2020-10-30T05:52:15Z by&#160;Abdullah A. Rahim<br/>Author&#160;Abdullah A. Rahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10221<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Student reading needs and higher education ent://SD_ILS/0/SD_ILS:173028 2020-10-30T05:52:15Z 2020-10-30T05:52:15Z by&#160;Baker, David<br/>Author&#160;Baker, David<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LB2395 B34 1986<br/>Publisher&#160;The Library Assoc.,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>ISBN&#160;9780853659266<br/>