Search Results for Economic development projects -- Malaysia SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dEconomic$002bdevelopment$002bprojects$002b--$002bMalaysia$0026ps$003d300? 2020-08-05T19:28:51Z Annual report ent://SD_ILS/0/SD_ILS:333473 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysian Institute of Economic Research<br/>Author&#160;Malaysian Institute of Economic Research<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD77.5.M3 M34 r<br/>Publisher&#160;Malaysian Institute of Economic Research,<br/>Publication Date&#160;2020&#160;2019&#160;2018&#160;2017&#160;2016<br/> Laporan tahunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:622327 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;HD4300.6 M34 wr Issue.<br/>Publisher&#160;Kementerian Pembangunan Usahawan,<br/>Publication Date&#160;2020&#160;2019&#160;2018&#160;2017&#160;2016<br/> Ekonomi belia : membantu melahir usahawan muda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:547052 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;HC445.5.E45<br/>Publisher&#160;Cawangan Pembangunan Ekonomi, KKBS,<br/>Publication Date&#160;2020&#160;2019&#160;2018&#160;2017&#160;2016<br/> Kajian radiologi alam sekitar di Iskandar Malaysia, Johor, Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:850403 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Noor Zati Hani Abu Hanifah, 1990-, author<br/>Author&#160;Noor Zati Hani Abu Hanifah, 1990-, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 054338 ra<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Thesis (Sarjana Sains (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2015<br/> Eleventh Malaysia plan 2016-2020 : anchoring growth on people ent://SD_ILS/0/SD_ILS:845341 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5.Z9 E44 2015 wr<br/>Publisher&#160;Economic Planning Unit,<br/>Publication Date&#160;2015<br/>ISBN&#160;9789675842085<br/> Rancangan Malaysia kesebelas 2016-2020 : pertumbuhan berpaksikan rakyat ent://SD_ILS/0/SD_ILS:846037 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5.Z9 E442 2015 wr<br/>Publisher&#160;Unit Perancang Ekonomi,<br/>Publication Date&#160;2015<br/>ISBN&#160;9789675842078<br/> Kajian radiologi alam sekitar di Iskandar Malaysia, Johor, Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:850398 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Noor Zati Hani Abu Hanifah, 1990-, author<br/>Author&#160;Noor Zati Hani Abu Hanifah, 1990-, author,&#160;Ahmad Termizi Ramli, supervisor,&#160;Fakulti Sains<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;RC78.15 N66 2015 raf<br/>Publication Date&#160;2015<br/>Thesis (Sarjana Sains (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2015<br/> Koridor timur : pelaburan asing dan insentif ent://SD_ILS/0/SD_ILS:380287 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Norsiah Ahmad<br/>Author&#160;Norsiah Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HG5750.6.A3 N67 2010<br/>Publisher&#160;Dewan Bahasa dan Pustaka,<br/>Publication Date&#160;2010<br/>ISBN&#160;9789834604059<br/> Penilaian pencapaian program pembasmian kemiskinan bandar kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624444 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Khoo, Mei Leng<br/>Author&#160;Khoo, Mei Leng,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.P6 K46 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Penilaian pencapaian program pembasmian kemiskinan bandar kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624449 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Khoo, Mei Leng<br/>Author&#160;Khoo, Mei Leng,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 022490 ra<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Rancangan Malaysia kesepuluh 2011-2015 : ringkasan eksekutif ent://SD_ILS/0/SD_ILS:644396 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 R363 2010 wr<br/>Publisher&#160;Jabatan Perdana Menteri,<br/>Publication Date&#160;2010<br/>ISBN&#160;9789675842016<br/> Projek Pembangunan RMKe-9 Kementerian Kerja Raya : projek siap 2008 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:335205 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Kementerian Kerja Raya<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Kerja Raya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5.Z9 M34 2009<br/>Publisher&#160;Kementerian Kerja Raya,<br/>Publication Date&#160;2009<br/>ISBN&#160;9789834427887<br/> Total economic valuation of infrastructure project ent://SD_ILS/0/SD_ILS:358875 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Azmi Abd. Rahman editor<br/>Author&#160;Azmi Abd. Rahman editor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1387 T68 2009 a<br/>Edition&#160;First edition<br/>Publication Date&#160;2009<br/>ISBN&#160;9789835207211<br/> Halatuju pembangunan pertanian negeri Kedah Darul Aman 2008-2015 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:278565 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kedah. Unit Perancangan Ekonomi Negeri<br/>Author&#160;Kedah. Unit Perancangan Ekonomi Negeri<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;S296.K4 K42 2008<br/>Publisher&#160;Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kedah,<br/>Publication Date&#160;2008<br/> Kajian separuh penggal rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:397784 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 M539 2008 wr<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789679991178<br/> Mid-term reviev of the ninth Malaysia plan 2006-2010 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:775063 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 M538 2008 wr<br/>Publisher&#160;Economic Planning Unit, Prime Minister's Department Putrajaya;<br/>Publication Date&#160;2008<br/>ISBN&#160;9789679991185<br/> Mid-term reviev of the ninth Malaysia plan 2006-2010 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:844462 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 034387<br/>Publisher&#160;Economic Planning Unit, Prime Minister's Deparment,<br/>Publication Date&#160;2008<br/> Kajian separuh penggal rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:852623 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Author&#160;Malaysia. Jabatan Perdana Menteri. Unit Perancang Ekonomi. issuing body<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 034925 wr<br/>Publisher&#160;Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri,<br/>Publication Date&#160;2008<br/> Development techno-economic computer program on the disposal of municipal solid waste in Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:159607 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lokman Mohamed Mustafa<br/>Author&#160;Lokman Mohamed Mustafa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD793 L64 2006<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=56368">Full text</a><br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Development techno-economic computer program on the disposal of municipal solid waste in Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:568364 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lokman Mohamed Mustafa<br/>Author&#160;Lokman Mohamed Mustafa<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 013610<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Mekanikal)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2006<br/> Comprehensive development plan : for South Johor Economic Region 2006-2025 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:795800 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Khazanah Nasional Bhd<br/>Author&#160;Khazanah Nasional Bhd<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD75.8 C66 2006 f<br/>Publisher&#160;Khazanah Nasional,<br/>Publication Date&#160;2006<br/> Melahirkan jutawan melalui sektor pertanian ent://SD_ILS/0/SD_ILS:831496 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Nasnan Jaluli, 1965-<br/>Author&#160;Nasnan Jaluli, 1965-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD2080.6 N37 2006<br/>Publisher&#160;Anzagain,<br/>Publication Date&#160;2006<br/>ISBN&#160;9789830372136<br/> Kajian prestasi taman herba dalam industri pelancongan tani : kajian kes : Nasuha Herbs and Spices Farm, Pagoh, Muar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:140706 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Siti Zubaidah Rahim<br/>Author&#160;Siti Zubaidah Rahim<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD2080.6.Z9 S57 2005<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2005<br/> Penilaian keberkesanan pelaksanaan projek ladang satelit dalam meningkatkan sosioekonomi masyarakat luar bandar : kajian kes : Gurun, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:377043 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Rosnawaty Abdullah<br/>Author&#160;Rosnawaty Abdullah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD2080.6.Z9 K394 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penilaian program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (PKR) di kawasan KESEDAR dalam meningkatkan taraf hidup penduduk di luar bandar : kajian kes : Kampung Tanah Putih, Gua Musang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:377036 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Sarimah Yaacob<br/>Author&#160;Sarimah Yaacob<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HN49.C6 S37 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian sosioekonomi program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) : kajian kes Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:381328 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Hayati Sidol<br/>Author&#160;Hayati Sidol<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD2080.6.Z9 J694 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian tahap pencapaian sosio-ekonomi peserta FELCRA terhadap projek IADP : kawasan kajian : Felcra Berhad Seberang Perak, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:381348 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kasmah Kamis<br/>Author&#160;Kasmah Kamis<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD8039.F3 K37 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penilaian kesan projek penempatan semula terhadap sosio ekonomi nelayan : kajian kes : Penempatan semula PPTR, Kg Sungai Udang, Yan Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:415459 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Yang Zarma Abd. Rahman<br/>Author&#160;Yang Zarma Abd. Rahman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.K39 Y36 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penilaian keberkesanan program penempatan masyarakat setempat (PPMS) dalam meningkatkan taraf hidup para peserta kajian kes : PPMS Air Ibol, Sumpitan, Lenggong, Perak Darul Ridzuan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:417320 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Rosliza Zawari<br/>Author&#160;Rosliza Zawari<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HN700.6 R67 2004<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Pemakaian prinsip-prinsip doktrin perancangan dan pembangunan sejagat dalam perancangan dan pembangunan masjid : kajian kes : Masjid Jamik Taman Universiti, Skudai, Johor Bahru dan Masjid Tun Hussein Onn Larkin, Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7229 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Azhar Abd. Aziz<br/>Author&#160;Azhar Abd. Aziz<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12615<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian keberkesanan model perancangan bersepakat (collaborative planning) dalam perlaksanaan program homestay ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8347 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abdullah Ab. Rahman<br/>Author&#160;Abdullah Ab. Rahman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13134<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Persepsi pelajar terhadap suasana kondusif tempat penginapan dalam kampus ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8382 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Annaletchumy Chandiram<br/>Author&#160;Annaletchumy Chandiram<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13131<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Memperkukuhkan penglibatan komuniti tempatan menerusi LA21 dalam pemuliharaan kawasan warisan kawasan kajian : kawasan konservasi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8599 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Izza Shafini Zainal Abidin<br/>Author&#160;Izza Shafini Zainal Abidin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13099<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Pembasmian kemiskinan bandar dan luar bandar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:422770 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Mohamad Khairudin Mohamad<br/>Author&#160;Mohamad Khairudin Mohamad,&#160;Ahmad Syahir Sarani<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.P6 M53 2004<br/>Publisher&#160;Institut Perkembengan Minda,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>ISBN&#160;9789839184716<br/> Pelancongan komuniti di Taman Negara kajian kes : Kampung Kuala Tahan, Kampung Teresek dan Kampung Tekah, Mukim Kuala Tembeling, Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7043 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Azlina Junoh @ Jusoh<br/>Author&#160;Azlina Junoh @ Jusoh<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12634<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian sosioekonomi program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) kajian kes Negeri Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7081 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Hayati Sidol<br/>Author&#160;Hayati Sidol<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13092<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pemasaran harta tanah NPL milikan danaharta ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7113 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Chan, Ling Siong<br/>Author&#160;Chan, Ling Siong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12932<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian tahap pencapaian sosio-ekonomi peserta FELCRA terhadap projek IADP kawasan kajian : Felcra Berhad Seberang Perak, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7757 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kasmah Kamis<br/>Author&#160;Kasmah Kamis<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 13091<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Kajian tahap pencerobohan guna tanah ke atas kawasan perlindungan hidupan liar : kawasan kajian : rezab hidupan liar Segamat, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21480 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Che Wan Mohd. Rapanah Che Wan Embong<br/>Author&#160;Che Wan Mohd. Rapanah Che Wan Embong<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12935<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penggunaan kayu dalam industri pembinaan perumahan : kes kajian : Taman Stutong Indah, Kuching, Sarawak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21833 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Jong, Kim Hon<br/>Author&#160;Jong, Kim Hon<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12930<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2004<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2004<br/> Penilaian dampak sosial ent://SD_ILS/0/SD_ILS:348647 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Mohd. Razali Agus<br/>Author&#160;Mohd. Razali Agus,&#160;Yahaya Ibrahim<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HN700.6 A8 P46 2003<br/>Publisher&#160;Utusan Publications &amp; Distributors,<br/>Publication Date&#160;2003<br/>ISBN&#160;9789676114846<br/> Perancangan pembangunan jajaran jalan baru menggunakan sistem maklumat geografi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21479 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Azhar Ismail<br/>Author&#160;Azhar Ismail<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12504<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Univeriti Teknologi Malaysia, 2003<br/> Kriteria-kriteria pemilihan perletakan kompleks membeli belah oleh pihak pemaju : kajian kes : Pusat Bandar Kuala Lumpur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21546 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Fadzliana Fadzil<br/>Author&#160;Fadzliana Fadzil<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12365<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> The prospect of property investment in Xiamen (Special economic zone) China : some observation on critical success factors and risks ent://SD_ILS/0/SD_ILS:298083 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lim, Soon Kam<br/>Author&#160;Lim, Soon Kam,&#160;Razali Adul Hamid,&#160;National Convention Of Quantity Surveying in Malaysia (2001 : IIUM, Gombak, Kuala Lumpur)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD926 L55 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Wawasan pembangunan : isu dan cabaran ent://SD_ILS/0/SD_ILS:153481 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abd. Rahim Abd. Rashid<br/>Author&#160;Abd. Rahim Abd. Rashid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 A725 2000<br/>Publisher&#160;Utusan Pub.,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>ISBN&#160;9789676109842<br/> Jalan ke puncak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:105197 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Mahathir Mohamad, Tun, Dr., 1925-<br/>Author&#160;Mahathir Mohamad, Tun, Dr., 1925-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 M2542 1999<br/>Publisher&#160;Pelanduk Publications,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>ISBN&#160;9789679787009<br/> Rancangan pemulihan kampong-kampong tradisional KEJORA ent://SD_ILS/0/SD_ILS:452064 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Wan Abdul Halim Othman<br/>Author&#160;Wan Abdul Halim Othman,&#160;Ismail Omar, 1962-,&#160;Muhammad Syukri Salleh,&#160;Mansor Mohd. Noor<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT395.M3 R36 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=20574">Abstract</a><br/> Sarawak Economic Development Corporation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:489959 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.7 S27<br/>Publisher&#160;Sarawak Economic Development Corporation,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/> Laporan tahunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:544013 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Kementerian Perusahaan Awam<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Perusahaan Awam<br/>Format:&#160;Continuing Resources<br/>Call Number&#160;HD4300.6 M34 1986 wr<br/>Publisher&#160;Kementerian Perusahaan Awam,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/> Pembangunan pangkalan data sistem maklumat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8644 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ibrahim Ismail<br/>Author&#160;Ibrahim Ismail,&#160;Anida Mustafa,&#160;Thangaraja Phuspanathan,&#160;Wan, Sun Keong,&#160;Zulkifli Abdul Rahman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9207<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar &amp; Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Penggerak jentera pembangunan : peranan dan fungsi Unit Penyelarasan Pelaksanaan suatu analisis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:407014 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Unit Penyelarasan Pelaksanaan<br/>Author&#160;Unit Penyelarasan Pelaksanaan,&#160;Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 U544 1998<br/>Publisher&#160;Unit Penyelarasan Pelaksanaan,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>ISBN&#160;9789839915549<br/> Kajian tenang trafik untuk perancangan dan pengurusan lalulintas bandar : kajian kes : kawasan perdagangan pusat, Bandaraya Johor Bahru ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8637 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Chau, Loon Wai<br/>Author&#160;Chau, Loon Wai,&#160;Cheong, Jin Hann,&#160;Konsil Genam,&#160;Mohd. Johaimis Mohd. Johari,&#160;Yuzaini Damanhuri<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9181<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Pembangunan industri kecil dan sederhana (IKS) berasaskan perikanan sebagai produk pelancongan : kajian kes : Tanjung Dawai, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:449888 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Mohd. Johaimis Mohd. Johari<br/>Author&#160;Mohd. Johaimis Mohd. Johari<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;G155 M3 M56 1997<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1997<br/> Langkawi : the hub of the Indonesia, Malaysia, Thailand growth triangle ent://SD_ILS/0/SD_ILS:407974 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Tenku Idris Tenku Hadi<br/>Author&#160;Tenku Idris Tenku Hadi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 T46 1996<br/>Publisher&#160;Pelanduk,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>ISBN&#160;9789679785531<br/> Malaysia's economic development : policy and reform ent://SD_ILS/0/SD_ILS:407972 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Jomo K. S., (Jomo Kwame Sundaram)<br/>Author&#160;Jomo K. S., (Jomo Kwame Sundaram),&#160;Ng, Suew Kiat<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 M335 1996<br/>Publisher&#160;Pelanduk Publications,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>ISBN&#160;9789679785395<br/> A study on determinant factors in locating manufacturing industrial sites by manufacturing industry factory users : case study : Pasir Gudang Industrial Estate, Tebrau I Industrial Estate and Tebrau II Industrial Estate ent://SD_ILS/0/SD_ILS:413057 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lee, Sam Lin<br/>Author&#160;Lee, Sam Lin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1393.5 L43 1996 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Project paper (Bachelor of Surveying (Property Management)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Penentuan taburan perumahan optimum dengan menggunakan teknik optimisasi : Kajian kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:368549 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ko, Lian Siew<br/>Author&#160;Ko, Lian Siew<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.J69 K64 1995 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Transformasi ke dua kawasan luar bandar : teks ucapan YB. Dato' Hj. Annuar Hj. Musa, Menteri Pembangunan Luar Bandar sempena lawatan rasmi ke Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor pada 4 Ogos 1995 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:377111 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Malaysia. Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar<br/>Author&#160;Malaysia. Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 T73 1995 af<br/>Publisher&#160;Kementerian Pembangunan Luar Bandar,<br/>Publication Date&#160;1995<br/> Kesan penggunaan buruh asing terhadap pengurusan kontraktor; Kos pusingan hayat bagi sistem lif bangunan; Penentuan taburan perumahan optimum dengan menggunakan teknik optimisasi : Kajian Kes : Majlis Bandaraya Johor Bahru (MPJB); Penilaian menggunakan 'buildable dengan appraisal system' (BDAS) bagi rekabentuk bangunan di Malaysia; Kajian terhadap pengawalan kos, masa dan kualiti projek binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:19122 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ahmad Fakhrul-Din Mat Ghanee<br/>Author&#160;Ahmad Fakhrul-Din Mat Ghanee,&#160;Huzairi Abdul Hadi,&#160;Ko, Lian Siew,&#160;Lim, Keam Siew,&#160;Salina Hussin<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8433 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1995<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1995<br/> Indonesia-Malaysia-Thailand growth triangle : development project : regional technical assistance 5550 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:450433 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Asian Development Bank<br/>Author&#160;Asian Development Bank<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC441 I57 1995<br/>Publisher&#160;Asian Develoment Bank,<br/>Publication Date&#160;1995<br/> Pembangunan pertanian : ekonomi, dasar dan bukti empirik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:126787 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ahmad Mahdzan Ayob<br/>Author&#160;Ahmad Mahdzan Ayob<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1415 A45 1994<br/>Publisher&#160;DBP,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>ISBN&#160;9789836240750<br/> Politik dan isu ekonomi di Kelantan : satu kajian sosio ekonomi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:418528 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Rokiah Talib<br/>Author&#160;Rokiah Talib<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 R64 1994<br/>Publisher&#160;Gateway Publishing House,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>ISBN&#160;9789677500228<br/> Seminar Pembangunan Segitiga Wilayah Utara, Ahad, 28 November 1993, Grand Ballroom, Bayview Beach Resort, Batu Ferringhi, Pulau Pinang : [kertas kerja] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:258283 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Seminar Pembangunan Segitiga Wilayah Utara (1993 : Pulau Pinang)<br/>Author&#160;Seminar Pembangunan Segitiga Wilayah Utara (1993 : Pulau Pinang),&#160;Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC441 S63 1993 f<br/>Publisher&#160;[s.n.],<br/>Publication Date&#160;1993<br/> The division of responsibilities between different levels of government : the case for local government in Peninsular Malaysia; The integration of remotely sensed data using Landsat and radar imagery with ancillary information for forest management; Comparative studies of landfill leachate treatment using aerobic, anaerobic and adsorption systems; Development and studies of laser-Doppler velocimetry method of measuring water flow in small ducts; Alternative approaches to poverty alleviation : a study of production organizations and management of Trans-Perak Integrated Development Project, Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8959 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abd. Aziz Buang<br/>Author&#160;Abd. Aziz Buang,&#160;Mohamed Said Mat Lela,&#160;Mohd. Razman Salim,&#160;Noraieni Mokhtar,&#160;Sabariyah Din<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 7823 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1993<br/> Alternative approaches to poverty alleviation : a study of production organizations and management of Trans-Perak Integrated Development Project, Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:173862 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Sabariyah Din<br/>Author&#160;Sabariyah Din<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 S23 1992 raf<br/>Publisher&#160;University of Birmingham,<br/>Publication Date&#160;1992<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=8481">Preview</a><br/>Thesis (Ph.D) - University of Birmingham, 1992<br/> South Johore investment study and master plan 1992 : released on 4th May 1992 at The Holiday Inn City Centre Kuala Lumpur Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:482585 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ho Chin Soon Research and Consultancy<br/>Author&#160;Ho Chin Soon Research and Consultancy<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HG4527 .S68 1992 r<br/>Publisher&#160;Ho Chin Soon Research and Consultancy,<br/>Publication Date&#160;1992<br/> Yayasan Sabah 1966-1990 : peranannya dalam kemajuan di Sabah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:181295 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD87.5 Y32 1991 rf<br/>Publisher&#160;Yayasan Sabah,<br/>Publication Date&#160;1991<br/> Technology assessment, development and management project Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:337664 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Asian Development Bank of the Government of Malaysia<br/>Author&#160;Asian Development Bank of the Government of Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T177.M3 A84 f<br/>Publisher&#160;[s.n.],<br/>Publication Date&#160;1990<br/> Socio-economic development in Sarawak : policies and strategies for the 1990s : proceedings of a Seminar held at Kuching, Sarawak, October 10-12, 1988 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:445362 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abdul Majid Mat Salleh<br/>Author&#160;Abdul Majid Mat Salleh,&#160;Mohd. Yusof Kassim,&#160;Seminar on Towards a Progressive and Equitable Society (1988 : Kuching Sarawak)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 S62 1988<br/>Publisher&#160;Angkatan Zaman Mansang,<br/>Publication Date&#160;1990<br/> Perancangan dan penilaian projek pembangunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:185651 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ahmad Mahdzan Ayob<br/>Author&#160;Ahmad Mahdzan Ayob<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD85.M3 A35 1989<br/>Publisher&#160;DBP,<br/>Publication Date&#160;1989<br/> Mengkaji kecekapan pada berbagai sudut kecondongan pemungut suria plat rata dengan menggunakan permodelan komputer; Architecturemovement; Theory of design; Pencapaian Majlis Amanah Rakyat (MARA)dalam meninggikan taraf ekonomi bumiputra (1971-1980) (Kawasan kajian : Negeri Johor); Method study and method improvements at Redland ceramic Sdn. Bhd.; A case study of multi-project management using micro-computer based project management software at Vickers Hoskins (M) Sdn. Bhd.; Pengangkutan bahan di Syarikat O.Y.L. Industries (M) Berhad; Penggunaan kaedah pancaran akustik (NDT) di dalam industri Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17548 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Nur Azizah Mat Isa<br/>Author&#160;Nur Azizah Mat Isa,&#160;Ghazalee Abdullah,&#160;Syed Abdullah,&#160;Rasidah Isnin,&#160;Baderulhisham Jamari<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 5551-5558 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1989<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Fizik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1989<br/> Kajian tentang kaedah penilaian projek menurut Bank Islam ent://SD_ILS/0/SD_ILS:371689 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ahmad Takhirudin Ismail<br/>Author&#160;Ahmad Takhirudin Ismail<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD85.M3 A43 1988 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera (Pengeluaran) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Development of prototype CNC bench type milling machine; Mereka bentuk sebuah gerai penjaja bermotor; Kajian tentang kaedah penilaian projek menurut Bank Islam; Group technology - group and line analysis in a machine shop; Penggassan biomass; Keadaan selesa untuk ruang berhawa dingin; Menganggarkan hasil maksima sebuah bot nelayan di Malaysia; Analisa berkomputer bagi sistem getaran rator bering ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15509 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lai, Ming Wah<br/>Author&#160;Lai, Ming Wah,&#160;Fauzi Setapa,&#160;Ahmad Takhirudin Ismail,&#160;Chin, Shee Meng,&#160;S. M. Salim Abu Yusof<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3739-3746 ra<br/>Publisher&#160;UTm;<br/>Publication Date&#160;1988<br/>Tesis (Sarjana Muda Kejuruteraan Jentera) - Universiti Teknologi Malaysia, 1988<br/> Kursus Asas Penilaian Sumber Air Ke V, Muzium Sains Elektrik, Universiti Teknologi Malaysia, 29hb JUn-4hb Julai 1987 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:141159 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kursus Asas Penilaian Sumber Air (Ke-5 : 1987 : UTM, Kuala Lumpur)<br/>Author&#160;Kursus Asas Penilaian Sumber Air (Ke-5 : 1987 : UTM, Kuala Lumpur),&#160;International Hydrological Programme,&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GB665 K87 1987 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Pagar makan padi! : amanah, kemiskinan dan kekayaan dalam pembangunan Malaysia di bawah Dasar Ekonomi Baru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:255514 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ozay Mehmet<br/>Author&#160;Ozay Mehmet,&#160;Jomo K. S., (Jomo Kwame Sundaram),&#160;Mohd. Redha Ahmad,&#160;Shamsulbahriah Ku Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 O92 1987<br/>Publisher&#160;Insan,<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Perkampungan nelayan kandis : kajian pertapakan dan kesannya keatas taraf sosio-ekonomi serta pembangunan sekitar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:353703 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kamarulzaman Mat Salleh<br/>Author&#160;Kamarulzaman Mat Salleh<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT431.K35 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Perkampungan nelayan kandis : kajian pertapakan dan kesannya ke atas taraf sosio-ekonomi serta pembangunan sekitar; Penglibatan KEJORA di dalam pembangunan Wilayah Johor Tenggara (rujukan khas kepada sektor industri); Pembangunan hartanah kediaman secara usahasama antara kerajaan dan swasta dibawah konsep persyarikatan Malaysia. Kes kajian Bandar Baru Wangsa Maju; Industri petroleum : kesan keatas pembangunan. kes kajian : Bandar Baru Kerteh ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15335 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Kamarulzaman Mat Salleh<br/>Author&#160;Kamarulzaman Mat Salleh,&#160;Khairul Anwar Hashim,&#160;Mastura Ahmad,&#160;Md. Hidzbillah Abd. Rahim,&#160;Lembaga Kemajuan Johor Tenggara<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2464-2467 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Sarjana Mida Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> National parameters for project appraisal in Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:204984 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Veitch, M. D.<br/>Author&#160;Veitch, M. D.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD38 N37 1986 f<br/>Publisher&#160;Prime Minister's Dept.,<br/>Publication Date&#160;1986<br/> Kajian kes penggunaan model Lowry dalam menentukan pembangunan perdagangan di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bharu; Tanah tanih dan perancangan bandar dan wilayah; Cadangan penggunaan konsep pembangunan bercampur bagi gunatanah bandar : kajian kes : pusat bandar Johor Bahru; Perancangan dan pembangunan pusat pertumbuhan kampung tradisional dengan rujukan khas kepada perkampungan pertanian di daerah Johor Bahru; Pendekatan perancangan bandar dalam kawalan pencemaran udara : kajian : Lembah Kelang; Pembangunan industri berasaskan pertanian di KEJORA ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165170 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abdul Rahman Samion<br/>Author&#160;Abdul Rahman Samion,&#160;Alijus Silpil @ Mohd Ali Shuib,&#160;Che Ariffin Yusof,&#160;Fadzil Hashim,&#160;Hamzah Md. Yusoff<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.A4.H35 1986 raf<br/>Publication Date&#160;1986<br/> The forest resources of Malaysia : their economics and development ent://SD_ILS/0/SD_ILS:336593 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Raj Kumar<br/>Author&#160;Raj Kumar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD9767.R34 1986<br/>Publisher&#160;Oxford university Press,<br/>Publication Date&#160;1986<br/>ISBN&#160;9780195825510<br/> Pembangunan ekonomi kaum tani : suatu kajian ekonomi-politik di Wilayah Muda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:93342 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Afifuddin Omar<br/>Author&#160;Afifuddin Omar<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD2080.6.Z9 K393 1986<br/>Publisher&#160;Dewan Bahasa Pustaka,<br/>Publication Date&#160;1986<br/> Corak gunatanah dan pembangunan di daerah Hulu Selangor ; Prosidur penilaian semula harta bagi maksud kadaran: Kawasan Kajian Majlis Perbandaran Seremban ; A valuers perspective on investment and valuation of rubber estates ; Masalah kebisingan lalulintas di kawasan perumahan. Kajian kes: Jalan Enggang, Taman Keramat ; Regional development in Peninsular Malaysia : a case study of the Pahang Tenggara regional development project ; An investigation into the suitability and prefabricared housing for the low income families in Malaysia ; Masalah pembangunan tanah rizab melayu. Kes kajian: Kampung Selayang, Kuala Lumpur ; Kajian kedaya hidupan suatu projek perumahan. Kes kajian: lot 93, Kampung Raja, Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8795 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Zainab Said<br/>Author&#160;Zainab Said,&#160;Zulkiefly Nasir,&#160;Tan, Wee Seng,&#160;Abdul Halim Abdul Aziz,&#160;Ahris Yaakup, 1952-2008<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3138-3145 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Kertas projek (Ijazah Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universti Teknologi Malaysia, 1985<br/> Technical assistance, and aid agency staff : alternative techniques for greater effectiveness ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146833 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Silverman, Jerry M.<br/>Author&#160;Silverman, Jerry M.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC60 S54 1984 f<br/>Publisher&#160;The World Bank,<br/>Publication Date&#160;1984<br/>ISBN&#160;9780821304099<br/> Project evaluation : a unified approach for the analysis of capital investments ent://SD_ILS/0/SD_ILS:229274 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;English, John Morley<br/>Author&#160;English, John Morley<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HG4028.C4 E53 1984<br/>Publisher&#160;Macmillan Pub.,<br/>Publication Date&#160;1984<br/>ISBN&#160;9780029492406<br/> Regional development in West Malaysia : a comparative effectiveness study of Jengka, Dara, Kejora and Ketengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:206251 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Johari Mat, 1942-<br/>Author&#160;Johari Mat, 1942-<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT395.M3 J63 1983<br/>Publisher&#160;Institut Tadbiran Awam Negara ,<br/>Publication Date&#160;1983<br/> Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:334927 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abd. Rafar Abd. Aziz<br/>Author&#160;Abd. Rafar Abd. Aziz,&#160;Adnan Mohammad,&#160;Balkis Saleh,&#160;Jamalil Jaffar,&#160;Karim Sulaiman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 4322-4329 ra<br/>Publisher&#160;UTM;<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Dayabumi : project management of an urban redevelopment; Penglibatan UDA di dalam sektor perumahan; Permintaan dan penawaran rumah di Wilayah Persekutuan; Pelaburan dalam rumah pangsa; Pembangunan di daerah Johor Bahru dan kesannya keatas aliran guna tanah dan nilai hartanah. Tumpuan kajian disepanjang jalan : Johor Bahru - Ulu Tiram, Johor Bahru - Pasir Gudang, Johor Bahru - Senai; Sumbangan sektor pertanian terhadap ekonomi negeri Kedah; Tanah rezab Melayu : cadangan penyelesaian masalah dan pembangunan - suatu kajian keatas Kampung Sungai Penchala; Penyewaan hartanah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16492 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Ruslan Harun<br/>Author&#160;Ruslan Harun,&#160;Rosadah Mahamud,&#160;Melor Wati Othman,&#160;Mahdiah Idris,&#160;Kisahi Aman<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4232-4239 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Thesis (Bachelor of Surveying (Property Management)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Penyertaan awam di dalam perancangan di peringkat pelan tempatan; Masalah kesesakan lalulintas di Jalan Gurney - Jalan Pekeliling; Perancangan kawasan peranginan bukit : kajian mengenai masalah di Genting Highlands; Peranan perbadanan &quot;multinational&quot; di dalam pembangunan wilayah negeri Kedah; Kajian pelan tempatan Bandar Jasin, Melaka : laporan cadangan; Malacca Chinese : the Babas; Production management using material requirements planning (MRP); The spectroscopy of steady and pulsed neutron beams for 'in vivo' elemental analysis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16656 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Norazizi Mokhtar<br/>Author&#160;Norazizi Mokhtar,&#160;Soib Mohd. Nasir,&#160;Idris Abdul Rahim,&#160;Nazirah Mahmud,&#160;Kamariah Ibrahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4295-4302 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/> Peranan FELDA dalam pembagunan negeri Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:145481 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Balkis Saleh<br/>Author&#160;Balkis Saleh<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC497.M3 B34 1982 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1982<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia,1982<br/> Pencapaian Majlis Amanah Rakyat (MARA) dalam meninggikan taraf ekonomi bumiputera (1971-1980) kawasan kajian : negeri Johor) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:823083 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Rasidah Isnin, author<br/>Author&#160;Rasidah Isnin, author,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC497.M3 R37 1982 raf<br/>Publication Date&#160;1982<br/>Project Paper (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982<br/> Manual for the structure planning team formation and study ent://SD_ILS/0/SD_ILS:248388 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Nooraini Yusoff<br/>Author&#160;Nooraini Yusoff,&#160;Malaysia. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD38 M38 1981 wr<br/>Publisher&#160;Jabatan Perancang Bandar dan Desa,<br/>Publication Date&#160;1981<br/> Public and private investments : socioeconomics analysis ent://SD_ILS/0/SD_ILS:245186 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Steiner, Henry Malcolm<br/>Author&#160;Steiner, Henry Malcolm<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HG4028.C4 S73 1980<br/>Publisher&#160;John Wiley,<br/>Publication Date&#160;1980<br/>ISBN&#160;9780471016250<br/> An annotated bibliography on project planning and evaluation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:350520 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Z7164.E2 A56 1980 wr<br/>Publisher&#160;Perpustakaan dan Perkhidmatan Penerangan Petronas,<br/>Publication Date&#160;1980<br/> A management approach to project appraisal and evaluation : with special reference to non-directly productive projects ent://SD_ILS/0/SD_ILS:155102 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Imboden, N.<br/>Author&#160;Imboden, N.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD69.P75 I42 1978<br/>Publisher&#160;Development Centre of the Organisation for Economic Co-Operation and Development,<br/>Publication Date&#160;1978<br/>ISBN&#160;9789264117211<br/> Perubahan ekonomi, social dan teknologi di kawasan masyarakat tani Sungai Besar Selangor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:264423 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Rajmah Abdul Samad<br/>Author&#160;Rajmah Abdul Samad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 1274<br/>Publisher&#160;Universiti Kebangsaan Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1978<br/> Primary commodity exports and economic development : theory, evidence and a study of Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:146984 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Thoburn, John T.<br/>Author&#160;Thoburn, John T.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HF3800.6.T48 1977<br/>Publisher&#160;Wiley,<br/>Publication Date&#160;1977<br/>ISBN&#160;9780471994411<br/> PDE : perencanaan dan evaluasi : suatu sistem untuk proyek pembangunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:195510 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Firman Aji<br/>Author&#160;Firman Aji,&#160;Isirait, S. Martin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD85.M3 F57 1984<br/>Publisher&#160;PT. Bina Aksara,<br/>Publication Date&#160;1948<br/> Effective and innovative management towards achieving excellence (in the context of Johor State Economic Development Corporation) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:283479 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Johari Mohamed<br/>Author&#160;Johari Mohamed,&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Seminar Towards Excellent Management II (1994 : UTM, Skudai)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 9120 a<br/> Kajian kes penggunaan model Lowry dalam menentukan pembangunan perdagangan di kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:194643 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abdul Rahman Samion<br/>Author&#160;Abdul Rahman Samion<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HT169.M32 J652 1986 raf<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) -- Universiti Teknologi Malaysia, 1986<br/> DARA : 10 tahun ent://SD_ILS/0/SD_ILS:335110 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara<br/>Author&#160;Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD4300.6 D37 w<br/>Publisher&#160;Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara,<br/> Peranan perbadanan &quot;multinational&quot; di dalam pembangunan wilayah negeri Kedah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:336820 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Nazirah Mahmud<br/>Author&#160;Nazirah Mahmud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HF331.M3 N29 1982<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1982<br/> Seminar of Johor industrial aims and prospects towards the year 2000, 19th-20th Oct 1991 : information package ent://SD_ILS/0/SD_ILS:381668 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Seminar of Johor Industrial Aims and Prospects Towards the Year 2000 (1991 : UTM)<br/>Author&#160;Seminar of Johor Industrial Aims and Prospects Towards the Year 2000 (1991 : UTM),&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia. Persatuan Pengurusan Teknologi (STRATEGI)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 7706<br/> Integrasi Sabah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:356245 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Hairi Abdullah<br/>Author&#160;Hairi Abdullah,&#160;Zulkifly Mustapha,&#160;Fatimah Kari<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 I57 1989<br/>ISBN&#160;9789679421545<br/> Creating competitive advantage in manufacturing investment through the Indonesia-Malaysia-Singapore growth triangle (IMS-GT) : prospects and opportunities in Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:411189 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Johari Mohammed<br/>Author&#160;Johari Mohammed,&#160;International Conference on Johore State Investment Opportuniti (1996 : Johor Bahru)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MAK 14208<br/> Kajian separuh penggal rancangan Malaysia kesembilan 2006-2010 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:728827 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC445.5 K355 2008 wr<br/> Falsafah Pembangunan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:863123 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Abdul Rahman Abdul Aziz, author<br/>Author&#160;Abdul Rahman Abdul Aziz, author<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD75.8 A23 2006 f<br/>ISBN&#160;9789832870173<br/> A guide to the guidelines : the UNIDO method of economic project evaluation ent://SD_ILS/0/SD_ILS:456677 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Hansen, John R.<br/>Author&#160;Hansen, John R.<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD82 H36 1974 f<br/>Edition&#160;Rev ed<br/> MY PERSONAL JOURNEY IN OBSERVING THE DYNAMIC ISKANDAR MALAYSIA AND ITS FORGOTTEN SEA GYPSIES : Economic Development Contradictions and Cultural Change ent://SD_ILS/0/SD_ILS:887884 2020-08-05T19:28:51Z 2020-08-05T19:28:51Z by&#160;Jamilah Ariffin, 1947-, author<br/>Author&#160;Jamilah Ariffin, 1947-, author,&#160;Chow, Vincent K. K., photographer,&#160;Chang, William, photographer<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(887884.1)<br/>ISBN&#160;9789671269008<br/>