Search Results for Economic development projects -- Malaysia - Narrowed by: City planning -- Malaysia -- Terengganu SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dEconomic$002bdevelopment$002bprojects$002b--$002bMalaysia$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509City$002bplanning$002b--$002bMalaysia$002b--$002bTerengganu$002509City$002bplanning$002b--$002bMalaysia$002b--$002bTerengganu$0026ps$003d300? 2020-08-08T07:01:31Z Perkampungan nelayan kandis : kajian pertapakan dan kesannya ke atas taraf sosio-ekonomi serta pembangunan sekitar; Penglibatan KEJORA di dalam pembangunan Wilayah Johor Tenggara (rujukan khas kepada sektor industri); Pembangunan hartanah kediaman secara usahasama antara kerajaan dan swasta dibawah konsep persyarikatan Malaysia. Kes kajian Bandar Baru Wangsa Maju; Industri petroleum : kesan keatas pembangunan. kes kajian : Bandar Baru Kerteh ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15335 2020-08-08T07:01:31Z 2020-08-08T07:01:31Z by&#160;Kamarulzaman Mat Salleh<br/>Author&#160;Kamarulzaman Mat Salleh,&#160;Khairul Anwar Hashim,&#160;Mastura Ahmad,&#160;Md. Hidzbillah Abd. Rahim,&#160;Lembaga Kemajuan Johor Tenggara<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2464-2467 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Sarjana Mida Ukur (Pengurusan Hartabenda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Masalah perjalanan ketempat kerja golongan miskin (setinggan) di bandar Kuala Lumpur ditinjau dari segi penggunaan mod pengangkutan bas awam; Perkembangan jalan-jalan perhubungan dan kaitannya terhadap perkembangan bandar-bandar daerah Kuala Selangor; Perancangan lanskap perumahan berkepadatan tinggi : kajian kes ko komplek perumahan Jalan Loke Yew - Jalan San Peng; Kesesakan lalulintas di Jalan Enggang, Taman Keramat, Gombak, Selangor; Pembaharuan semula pusat perniagaan bandar Air Hitam, Johor; Masalah hakisan dalam pembangunan bandar baru luar bandar : kajian kes Bandar Baru Bukit Besi (Ketengah); Peranan FELDA dalam pembangunan negeri Kedah; Pembaharuan semula bandar bagi menguatkan kedudukan / imej pusat perdagangan Johor Bahru ent://SD_ILS/0/SD_ILS:334927 2020-08-08T07:01:31Z 2020-08-08T07:01:31Z by&#160;Abd. Rafar Abd. Aziz<br/>Author&#160;Abd. Rafar Abd. Aziz,&#160;Adnan Mohammad,&#160;Balkis Saleh,&#160;Jamalil Jaffar,&#160;Karim Sulaiman<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 4322-4329 ra<br/>Publisher&#160;UTM;<br/>Publication Date&#160;1983<br/>Tesis (Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1983<br/>