Search Results for Electric power distribution -- Malaysia -- Johor SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dElectric$002bpower$002bdistribution$002b--$002bMalaysia$002b--$002bJohor$0026ps$003d300? 2020-09-27T14:05:13Z Kesan projek pembangunan loji jana kuasa Tanjung Bin ke atas sosio-ekonomi penduduk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:210988 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Mohd. Yusri Ariffin<br/>Author&#160;Mohd. Yusri Ariffin,&#160;Kherun Nita Ali, supervisor,&#160;Fakulti Alam Bina<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK1001 M98 2007 raf<br/>Publication Date&#160;2007<br/>Project Paper (Sarjana Muda (Ukur Bahan)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2007<br/> Dokumen Kontrak : kerja - kerja menganti MCB kepada peranti perlindungan RCBO ( Residual Current Breaker and Overload Protection) serta mengasingkan litar/kipas penghawa dingin, motor dan soket di sekitar kampus UTM, Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:365523 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Zulaz Electrical Sdn. Bhd<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK2842 D53 2003<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2003<br/> Koordinasi penebatan dalam sistem voltan rendah menggunakan perisian Pspice ent://SD_ILS/0/SD_ILS:18626 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Ahmad Syahrir Azdi Abdullah<br/>Author&#160;Ahmad Syahrir Azdi Abdullah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 11616<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2001<br/> Dokumen kontrak : kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah sistem bekalan elektrik tanpa gangguan (uninterruptible power supply) di sekitar Kampus Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:400208 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Bentuk Mahir Sdn. Bhd<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK3001 D53 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Dokumen kontrak : kerja-kerja membekal, memasang, menguji, dan mentauliah sistem bekalan elektrik tanpa gangguan (uninterruptible power supply) di sekitar Kampus Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor (operation manual and as built drawing) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:400210 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Bentuk Mahir Sdn. Bhd<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK3001 D54 2001<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2001<br/> Dokumen Kontrak : supply, delivery, installation, testing and commissioning of high tension electrical equipment and infrastructure work for Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:365528 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia,&#160;Syarikat Letrik Anikajaya<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK3144 D78 2000<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/> Dokumen kontrak : supply, delivery, installation, testing and commissioning of high tension electrical equipment (PE22) for Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:97694 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK3144 S96 1998 af<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/> Supply, delivery, installation, testing and commisioning of high tension electrical equipment for Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor : [dokumen kontrak] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:460962 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pejabat Pengarah Kerja<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Pejabat Pengarah Kerja,&#160;Kejuruteraan Elektrik Zamani<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK3144.S97 1997 af<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1997<br/> Mendapatkan pantulan &quot;electromagnetic radiation&quot; : (EMR) menggunakan alat Hand Held Rotioing (HHRR); Penentududukan dengan ketepatan sederhana menggunakan penerima GPS kos rendah Magellan PRO 5000; Pengurusan bekalan tenaga elektrik dengan GIS : satu kajian; Menguji ketepatan ketinggian dengan mengubah saiz korelasi menggunakan perisian desktop mapping system : (softcopy photo mapper); Penilaian harta tanah menggunakan Sistem Maklumat Geografi : kes kajian Majlis Daerah Kluang Utara; Perlaksanaan Sistem Maklumat Geografi di Majlis Daerah Kluang Utara : analisis keperluan pengguna ent://SD_ILS/0/SD_ILS:14516 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Ariffin Abdul Rahman<br/>Author&#160;Ariffin Abdul Rahman,&#160;Gobi Nath D. Marimuthu,&#160;Low, Eng Peng,&#160;Ridzano Zainuddin,&#160;Samsul Nizam Said<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8032 ra<br/>Publisher&#160;UTM.,<br/>Publication Date&#160;1994<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/> Sistem maklumat pengurusan cawangan pemeriksaan akaun Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Johor Bahru; Kajian penilaian risiko sosio-ekonomi terhadap tumpahan minyak di pantai barat Semenanjung Malaysia : kajian kes di Port Dickson; Sistem maklumat pengurusan perosak tanaman padi di Semenanjung Malaysia (SMPPTP); Sistem bantuan perancangan strategik kawalan rumpai mada; Pengoptimuman penjadualan janakuasa Tenaga Nasional Berhad (TNB) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15130 2020-09-27T14:05:13Z 2020-09-27T14:05:13Z by&#160;Azmi Shahid<br/>Author&#160;Azmi Shahid,&#160;Khalid Manap,&#160;Zamri Omar,&#160;Md. Zohir Harun,&#160;Nurzilatun Ghaifullah<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8278 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1994&#160;1993<br/>Kertas Projek (Diploma Lepasan Ijazah Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1993&#160;Kertas Projek (Sarjana Muda Sains Komputer) - Universiti Teknologi Malaysia, 1994<br/>