Search Results for Electronic data processing - Narrowed by: Ng, Fahmy Kok Fu SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dElectronic$002bdata$002bprocessing$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Ng$00252C$002bFahmy$002bKok$002bFu$002509Ng$00252C$002bFahmy$002bKok$002bFu$0026ps$003d300? 2020-08-14T23:34:57Z Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro; Penghasil ujian; Kajian pergerakan air diawal pembentukan gelombang gas di kalangan storan akuifer dengan menggunakan penyelakuan 2-fasa (gas-air); Pengaruh komposisi ke atas pembakaran gas asli; Aturcara komputer untuk pensaizan talian paip gas asli tekanan rendah; Kesan suhu dan bahan tambah terhadap sifat kehilangan air dan ketertelapan kek lumpur; Kesan keadaan pemisah terhadap perolehan dan sifat-sifat minyak dan gas; Membina penyelaku reserbor tiga-fasa, dua dimensi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15245 2020-08-14T23:34:57Z 2020-08-14T23:34:57Z by&#160;Ng, Fahmy Kok Fu<br/>Author&#160;Ng, Fahmy Kok Fu,&#160;Ng, Eng Howe,&#160;Abdul Aziz Abdul Kadir,&#160;Abdul Rahim Othman,&#160;Azemi Ibrahim<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2435-2442 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Matematik/Sains Komputer)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987&#160;Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahanperpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro ent://SD_ILS/0/SD_ILS:531863 2020-08-14T23:34:57Z 2020-08-14T23:34:57Z by&#160;Ng, Fahmy Kok Fu<br/>Author&#160;Ng, Fahmy Kok Fu<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;Z 675.S3F35 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM<br/>Publication Date&#160;1987<br/> Mengkaji teori dan kegunaan tolok terikan; Kajian mengenai masalah-masalah pembelajaran matapelajaran fizik moden ke atas murid-murid tingkatan 5 di Sek. Men. Dato Harun; Mengkaji performan transducer menukar frekuensi kepada voltan; Merekabentuk perisian CAL bentuk latih tubi dan latihan dengan menggunakan bahasa BASIC; Tanggapan murid-murid terhadap matapelajaran sains bagi murid-murid ditingkatan satu, dua dan empat disekolah-sekolah sekitar bandar Seremban; Design of a fast a assault craft; Menghasilkan pakej CAI dalam matematik moden bagi sekolah menengah dengan menggunakan superpilot; Pesanan, pengkatalogan dan pengindeksan bahan-bahan perpustakaan sekolah menggunakan komputer mikro ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8744 2020-08-14T23:34:57Z 2020-08-14T23:34:57Z by&#160;Norwahaya Yahya<br/>Author&#160;Norwahaya Yahya,&#160;Soadah Hj. Sharif,&#160;Lee, Beng Kooi,&#160;Md. Tah Talib,&#160;Boey, Richard Weng Kee<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 2428-2435 ra<br/>Kertas Projek (Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Fizik) ) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/>