Search Results for Exhibition buildings -- Malaysia -- Kuala Lumpur -- Management SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dExhibition$002bbuildings$002b--$002bMalaysia$002b--$002bKuala$002bLumpur$002b--$002bManagement$0026ps$003d300? 2020-10-29T23:13:16Z Peranan kemudahan dan perkhidmatan dalam mengekalkan 'market capture' pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Putra World Trade Centre (PWTC) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465690 2020-10-29T23:13:16Z 2020-10-29T23:13:16Z by&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud<br/>Author&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1394.3.M3 M72 1998 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-10-29T23:13:16Z 2020-10-29T23:13:16Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Akta hakmilik strata 1985 : pemasalahan dalam pembangunan pejabat bertingkat tinggi di Kuala Lumpur; Kajian pemasaran pusat konvensyen dan pameran : kes kajian : Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC); Penilaian harta tanah kompleks perniagaan/pejabat; Pengurusan penyelenggaraan mengikut perspektif bidang pengurusan kemudahan : kes kajian Bangunan Plaza dan Menara Pelangi, Johor Bahru; The influence of jet aircraft noise on residential property values in the vicinity of Kuala Lumpur International Airport, Subang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21653 2020-10-29T23:13:16Z 2020-10-29T23:13:16Z by&#160;Lee, Hong King<br/>Author&#160;Lee, Hong King,&#160;Mohamed Rafiq Mohamed Mustafa,&#160;Rosdi Yaacob,&#160;Rusli Hj Hussain,&#160;Yokeswaren Muniswaran<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8747 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Benda)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1996<br/> Pusat Sains Negara, Bukit Kiara ; Masalah penyenggaraan dinding luar bangunan di sekitar Kuala Lumpur : kajian terhadap pertimbangan rekabentuk dan serangan agen persekitaran ; Bahasa visual laluan kakilima bangunan rumah kedai lama dari segi ruang serta fungsinya ; Tukang rumah tradisional : mengesan latarbelakang tukang ke arah mengenal dan menilai pendekatan serta pengendalian binaan rumah ; Kajian faktor-faktor yang menyertai penyertaan kanak-kanak ke kawasan mainan tempatan di Perumahan Pangsa Wilayah Persekutuan ; Penggunaan semula secara adaptif pasar besar Kuala Lumpur sebagai Pusat Senireka Kebangsaan ; Kajian terhadap beberapa jenis bahan dan cara binaan tempatan untuk dinding luar bangunan dalam menjimatkan tenaga ; Cadangan pemulihan, pengubahsuaian serta integrasi rekabentuk baru bagi Mahkamah Tinggi Melaka ent://SD_ILS/0/SD_ILS:8877 2020-10-29T23:13:16Z 2020-10-29T23:13:16Z by&#160;Rosila Mohammad<br/>Author&#160;Rosila Mohammad,&#160;Saharom Ab. Latif,&#160;Sahul Hamid Mohd. Hanefah,&#160;Surea Mamat,&#160;Wee, Beng Sang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 3278-3285 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1985<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Senibina) - Universiti Teknologi Malaysia, 1985<br/>