Search Results for Harun Shah Mat Zin SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dHarun$002bShah$002bMat$002bZin$0026ps$003d300? 2020-09-23T14:06:49Z Kajian kestabilan pemecah ombak luar di Pelabuhan Kuantan, Kuantan, Pahang Darul Makmur : pengawasan dengan kaedah geodetik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:414235 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC333 H37 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=5816">Abstract</a><br/> Cadangan tapak tugu konkrit jaringan geodetik bagi mengesan kestabilan pemecah ombak di Pelabuhan Kuantan, Kuantan, Pahang Darul Makmur ent://SD_ILS/0/SD_ILS:448753 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC333 C32<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=5818">Abstract</a><br/> Kajian kestabilan pemecah ombak luar di Pelabuhan Kuantan, Kuantan, Pahang Darul Makmur pengawasan dengan kaedah geodetik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587039 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Kamaruzaman Abd. Rasid<br/>Format:&#160;Computer file<br/>Call Number&#160;CP 015334<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1999&#160;1998&#160;1997&#160;1996&#160;1995<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=5816">Abstract</a><br/> A heuristic approach to the evaluation of seafloor bathymetric changes : a case study of Dundee Harbour, Easthern Scotland ... ent://SD_ILS/0/SD_ILS:7669 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Sariffuddin Saad,&#160;Sheikh Hussain Shaikh Salleh, 1958-,&#160;Syed Abdul Rahman Syed Abu Bakar<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 8939 ra<br/>Publisher&#160;University of St Andrews,<br/>Publication Date&#160;1996<br/>Thesis (Doctor of Philosophy) - University of St Andrews, 1996<br/> Kaedah sistem dan pengukuran waktu dikhususkan didalam bidang astronomi geodetik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:332523 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;QB223.H37 1981 raf<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Tanah) - Universiti Teknologi Malaysia, 1981<br/> A heuristic approach to the evaluation of seafloor bathymetric changes : a case study of Dundee Harbour, Eastern Scotland ent://SD_ILS/0/SD_ILS:423608 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Author&#160;Harun Shah Mat Zin<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;GC87.2.G7 H37 1996 raf<br/><a href="http://www.psz.utm.my/sla/billing/login.asp?mid=5508">Preview</a><br/>Thesis (Doctor of Philosophy) - University of St Andrews, 1996<br/> Aplikasi teknik remote sensing bagi terbitan maklumat hasilan air di Semenanjung Malaysia ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875311 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Mohamad Idris Ali, author<br/>Author&#160;Mohamad Idris Ali, author,&#160;Mazlan Hashim, supervisor,&#160;Harun Shah Mat Zin, supervisor,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(875311.1)<br/>Publication Date&#160;2014<br/>Thesis (Ph.D (Remote Sensing)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2014<br/> Volumetric comparison methods for dredging works ent://SD_ILS/0/SD_ILS:793761 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Abdul Mutalib Che Man, 1989-, author<br/>Author&#160;Abdul Mutalib Che Man, 1989-, author,&#160;Harun Shah Mat Zin, supervisor,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TC187 A23 2012 raf<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Kajian kaedah pengukuran di bawah persekitaran E-Kadaster ent://SD_ILS/0/SD_ILS:794029 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Rafizi Rasdi, 1988-<br/>Author&#160;Rafizi Rasdi, 1988-,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;XX(794029.1) 1<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Kajian kaedah pengukuran di bawah persekitaran E-Kadaster ent://SD_ILS/0/SD_ILS:794034 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Rafizi Rasdi, 1988-<br/>Author&#160;Rafizi Rasdi, 1988-,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;CP 056022 ra<br/>Publication Date&#160;2012<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2012<br/> Potensi pembangunan taman tema air di Pasir Gudang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:773296 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Mohamad Syamsul Hadi Sablee, 1987-<br/>Author&#160;Mohamad Syamsul Hadi Sablee, 1987-,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD9715 M64 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Amalan kerajaan negeri Pulau Pinang di dalam mengalih keluar setinggan dari tanah kerajaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:773380 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Teh, Tong Yin, 1987-<br/>Author&#160;Teh, Tong Yin, 1987-,&#160;Harun Shah Mat Zin, supervsior,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7287.95 T44 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011&#160;Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Kelulusan pecah bahagi tanah di daerah Manjung, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:773385 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Tan, Jee Hui, 1987-, author<br/>Author&#160;Tan, Jee Hui, 1987-, author,&#160;Harun Shah Mat Zin, supervisor,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1181 T36 2011 raf<br/>Publication Date&#160;2011<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2011<br/> Kajian kesesuaian Bandar Indera Mahkota sebagai pusat pentadbiran baru kerajaan Negeri Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624486 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Madihah Idris<br/>Author&#160;Madihah Idris,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1391 M35 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Penilaian pencapaian program pembasmian kemiskinan bandar kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624444 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Khoo, Mei Leng<br/>Author&#160;Khoo, Mei Leng,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.P6 K46 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Property information system of a strata title scheme for joint management body ent://SD_ILS/0/SD_ILS:355844 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Farah Liyana Sabari, 1986-<br/>Author&#160;Farah Liyana Sabari, 1986-,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Geoinformasi dan Harta Tanah<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1131 F37 2009 raf<br/>Publication Date&#160;2009<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan (Geomatik)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2009<br/> Pengkelasan sedimen dasar laut menggunakan sistem roxann : pengalaman CHS ent://SD_ILS/0/SD_ILS:111771 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Ahmad Shahlan Mardi<br/>Author&#160;Ahmad Shahlan Mardi,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Radzuan Sa'ari,&#160;Abu Bakar Fadhil,&#160;Persidangan Kebangsaan Kejuruteraan Awam (1999 : USM, Perak)<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TK5103.52 P46 1999<br/>Publication Date&#160;1999<br/> Dasar kerajaan, kos kemajuan dan kos pembinaan : perumahan; Pengumpulan data dengan pita magnatik (Wild A10) bagi penyelarasan blok cara polinomial, menggunakan IBM 370/135; Monitoring of vertical crustal movements in Peninsular Malaysia : a proposal; Atlas : analisa dan penerbitannya dengan merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat di Malaysia; A study of three dimensional adjustment; Kajian astronomi Islam; Penentuan kedudukan akustik dalam air = Underwater acoustic positioning; Kaedah sistem dan pengukuran waktu dikhususkan di dalam bidang astronomi geodetik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:17230 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Shahariah Shaari<br/>Author&#160;Shahariah Shaari,&#160;Marzuki Mohd. Kassim,&#160;Azmi Hassan, 1960-,&#160;Junaimee Dahlan,&#160;Teng, Chee Boo<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 4409-4416 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1978<br/>Tesis (Sarjana Muda Ukur Bahan) - Universiti Teknologi Malaysia, 1978<br/> Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif : kertas kerja bil. 9/2005 (211-235), 22 Jun 2005 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:623795 2020-09-23T14:06:49Z 2020-09-23T14:06:49Z by&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Canselori<br/>Author&#160;Universiti Teknologi Malaysia. Canselori<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;LG173.K85 E450 2005 issue.1<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2005<br/>Sulit tidak bertempoh<br/>