Search Results for Harun Shah Mat Zin - Narrowed by: Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dHarun$002bShah$002bMat$002bZin$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Fakulti$002bKejuruteraan$002bdan$002bSains$002bGeoinformasi$002509Fakulti$002bKejuruteraan$002bdan$002bSains$002bGeoinformasi$0026ps$003d300? 2020-10-21T17:19:43Z Kajian kesesuaian Bandar Indera Mahkota sebagai pusat pentadbiran baru kerajaan Negeri Pahang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624486 2020-10-21T17:19:43Z 2020-10-21T17:19:43Z by&#160;Madihah Idris<br/>Author&#160;Madihah Idris,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD1391 M35 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/> Penilaian pencapaian program pembasmian kemiskinan bandar kajian kes : Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:624444 2020-10-21T17:19:43Z 2020-10-21T17:19:43Z by&#160;Khoo, Mei Leng<br/>Author&#160;Khoo, Mei Leng,&#160;Harun Shah Mat Zin,&#160;Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.P6 K46 2010 raf<br/>Publication Date&#160;2010<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2010<br/>