Search Results for Hasnah Kawlan SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dHasnah$002bKawlan$0026ps$003d300? 2020-10-21T14:22:46Z Penggunaan model rorb untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang ent://SD_ILS/0/SD_ILS:421779 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Hasnah Kawlan<br/>Author&#160;Hasnah Kawlan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD653.H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; Kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai; Simenfero sebagai bahan binaan ent://SD_ILS/0/SD_ILS:15366 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Haron Othman<br/>Author&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad,&#160;Ismail Sakrani<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;TC812 H37 1987 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Tesis (Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> Kajian endapan di lembangan Hulu Sungai Kelang; Model hidrologi bagi sistem pengairan (kaedah model tangki); Penggunaan model RORB untuk merekabentuk sistem perparitan perbandaran Lembah Kelang; kajian pengurusan air ribut di Ulu Lembah Kelang pengkalan data berdigit dan model hidrologi; Penggunaan sisa pertanian di dalam rawatan airsisa; Perbandingan kerja batu-bata dan batu blok; Kajian halaju di likuan sungai ent://SD_ILS/0/SD_ILS:165128 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.<br/>Author&#160;Balamurugan B. Gurusamy, G.,&#160;Haron Othman,&#160;Hasnah Kawlan,&#160;Huang, Mai Keong,&#160;Ismail Ahmad<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;MFL 2509-2516 ra<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1987<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1987<br/> The leader in you ent://SD_ILS/0/SD_ILS:840636 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Carnegie, Dale, 1888-1955, author<br/>Author&#160;Carnegie, Dale, 1888-1955, author,&#160;Hasnah Muhammad Daud translator<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HM1261 C376 2013<br/>Edition&#160;Edisi Bahasa Melayu<br/>Publisher&#160;PTS Professional Sdn. Bhd.,<br/>Publication Date&#160;2013<br/>ISBN&#160;9789673691937<br/> Pengolahan perisian untuk proses pengecaman sistem-sistem kawalan mudah ent://SD_ILS/0/SD_ILS:166288 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Nur Hasnah Hassan<br/>Author&#160;Nur Hasnah Hassan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TJ225 N87 2000<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Kajian dan kawalan kehilangan hasil air di zon kd 11, Masjid Tinggi, Daerah Kerian, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16143 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Ishak Hasnan<br/>Author&#160;Ishak Hasnan<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10249<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Project Paper (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Kajian dan kawalan kehilangan hasil air di zon kd 11, Masjid Tinggi, Daerah Kerian, Perak ent://SD_ILS/0/SD_ILS:131616 2020-10-21T14:22:46Z 2020-10-21T14:22:46Z by&#160;Ishak Hasnan<br/>Author&#160;Ishak Hasnan<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;TD495 I83 1999<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Kejuruteraan Awam) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/>