Search Results for Herman Sirat - Narrowed by: Customer services -- Data processing - Malay SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dHerman$002bSirat$0026qf$003dSUBJECT$002509Subject$002509Customer$002bservices$002b--$002bData$002bprocessing$002509Customer$002bservices$002b--$002bData$002bprocessing$0026qf$003dLANGUAGE$002509Language$002509MAY$002509Malay$0026ic$003dtrue$0026ps$003d300? 2020-11-30T03:04:40Z Penggunaan teknologi maklumat dan kesan terhadap mutu perkhidmatan di kaunter perkhidmatan Pos Malaysia Berhad Cawangan Skudai, Johor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:111171 2020-11-30T03:04:40Z 2020-11-30T03:04:40Z by&#160;Herman Sirat<br/>Author&#160;Herman Sirat<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HC79.I55 H47 1999 raf<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/> Kesan pembangunan teknologi maklumat ke atas kakitangan : satu kajian di Jabatan Perangkaan Malaysia, Cawangan Johor ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13083 2020-11-30T03:04:40Z 2020-11-30T03:04:40Z by&#160;Abdul Rahman Pasran<br/>Author&#160;Abdul Rahman Pasran,&#160;Herman Sirat,&#160;Norhafdzan Harun,&#160;Lim, Ken Sang,&#160;Sh Rokayah Rohana Rosiahti Wan Alwi<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9691<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1999<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) - Universiti Teknologi Malaysia, 1999<br/>