Search Results for Housing -- Resident satisfaction -- Malaysia -- Melaka SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dHousing$002b--$002bResident$002bsatisfaction$002b--$002bMalaysia$002b--$002bMelaka$0026ps$003d300? 2020-10-31T23:29:39Z Pemakaian undang-undang kawalan ke atas pembangunan di kawasan tinggi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:21484 2020-10-31T23:29:39Z 2020-10-31T23:29:39Z by&#160;Azman Yusof<br/>Author&#160;Azman Yusof<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 12412<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2002<br/>Project Paper (Sarjana Muda Sains (Pentadbiran dan Pembangunan Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 2002<br/> Permasalahan berkaitan rekabentuk, kemudahan dan infrastruktur yang kerap dihadapi oleh penghuni perumahan awam kos rendah : kes kajian : perumahan terpilih Majlis Daerah Jasin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:465693 2020-10-31T23:29:39Z 2020-10-31T23:29:39Z by&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Author&#160;Muhd. Syahril Ruslei<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;HD7363.6.M49 M79 1998 raf<br/>Publisher&#160;UTM,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/> Perkembangan penawaran harta tanah perdagangan di bandar dan faktor - faktor yang menjadi pemangkin ke atasnya : kes kajian : kawasan pentadbiran Majlis Daerah Batu Pahat Barat ... [et al.] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:13017 2020-10-31T23:29:39Z 2020-10-31T23:29:39Z by&#160;Imran Salleh<br/>Author&#160;Imran Salleh,&#160;Mohd. Hafiz Amin,&#160;Mohd. Sabri Mohd. Daud,&#160;Muhd. Syahril Ruslei,&#160;Nik Hamidi Nik Mustapha<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 9088 ra<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;1998<br/>Kertas projek (Sarjana Muda Ukur (Pengurusan Harta Tanah)) - Universiti Teknologi Malaysia, 1998<br/>