Search Results for Industrial safety - Narrowed by: Fazilawati Awang SirsiDynix Enterprise http://portal.utm.my/client/en_AU/main/main/qu$003dIndustrial$002bsafety$0026qf$003dAUTHOR$002509Author$002509Fazilawati$002bAwang$002509Fazilawati$002bAwang$0026ps$003d300? 2020-08-10T22:53:19Z Aspek keselamatan pekerja : satu kajian kes di Syarikat Selaco Aluminium Berhad ent://SD_ILS/0/SD_ILS:150307 2020-08-10T22:53:19Z 2020-08-10T22:53:19Z by&#160;Fazilawati Awang<br/>Author&#160;Fazilawati Awang<br/>Format:&#160;Books<br/>Call Number&#160;T55 F39 2000<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Kertas Projek (Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/> Aspek keselamatan pekerja : satu kajian kes di Syarikat Selaco Aluminium Berhad ent://SD_ILS/0/SD_ILS:16446 2020-08-10T22:53:19Z 2020-08-10T22:53:19Z by&#160;Fazilawati Awang<br/>Author&#160;Fazilawati Awang<br/>Format:&#160;Visual Materials<br/>Call Number&#160;MFL 10358<br/>Publisher&#160;Universiti Teknologi Malaysia,<br/>Publication Date&#160;2000<br/>Project Paper (Sarjana Muda Pengurusan Teknologi) - Universiti Teknologi Malaysia, 2000<br/>